Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Stary budynek i remonty w nim dokonywane

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-10-15

Jestem właścicielem (wraz z żoną) domu z działką w małej miejscowości. Dom ma ponad 100 lat i chyba jest wpisany (nie mam potwierdzenia) do rejestru zbytków. Dom odziedziczyłem po rodzicach, jest to mój dom rodzinny, wybudował go mój dziadek. Dom jest jednokondygnacyjny z poddaszem (nieużytkowym), dach domu grozi zawaleniem. W domu dokonywane były przeróbki budowlane polegające na powiększeniu otworów okiennych, dodaniu nadproży oraz kilkukrotnej wymianie okien. Wymianie poddano również drzwi wejściowe – wszystko bez żadnych zezwoleń. Chciałbym uregulować status prawny budynku, wymienić dach wraz z przekształceniem poddasza na użytkowe. Jak tego dokonać?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Na moje pytanie odpowiadała pani mec. Katarzyna Bereda. Z jej pomocą sama napisałam zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Jaki będzie skutek - nie wiem ale wyjaśniała moje wątpliwości w sposób klarowny i robiła to szybko. Zdarzyło się, że pytanie zadałam o godzinie 22.00 a odpowiedź miałam już po dwóch godzinach tego samego dnia czyli o północy! Trochę dłużył mi się czas do otrzymania pierwszej porady. rozumiem jednak, że wynikało to z konieczności zapoznania się z materiałem.
Dorota, plastyk, 57 lat
Wypowiedź wyczerpała moje pytania. Dziękuję
Miłosz
Błyskawiczna odpowiedź !! Bardzo rzeczowa. Dziękuję !!
Robert
Porada wyczerpująca, optymistyczna, choć wymaga odpowiedzi na pytanie dodatkowe (które właśnie wysłałem), gdyż wygląda że druga strona sporu zupełnie inaczej interpretuje sytuację.
Paweł, przedsiębiorca, 56 lat
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Miałam takie samo stanowisko jak przedstawione przez Państwa, jednak zrodził się spór i zdania były podzielone. Teraz wszystko jest jasne :) 
Beata, księgowa

Powinien Pan zacząć od ustalenia, czy budynek jest wpisany do rejestru zabytków, czy znajduje się na terenie wpisanym do rejestru. Jeśli tak – musi mieć Pan zgodę konserwatora. A to – jak wiem z doświadczenia – największy problem.

 

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych:

 

  1. przy zabytku wpisanym do rejestru, lub
  2. na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, lub
  3. w otoczeniu zabytku.

 

Zezwolenie to należy przy tym uzyskać przed wystąpieniem o pozwolenie budowlane. Ponadto, art. 39 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, stanowi, że prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, wymaga przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych robót, wydanego przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Pomimo, że przywołany art. 39 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, obejmuje wyłącznie roboty wymagające pozwolenia na budowę, jednak z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym z treści art. 36 ust. 1 i 8 tej ustawy wynika, że w tych przypadkach obowiązek uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków dotyczy również robót, które wymagają jedynie zgłoszenia (art. 29 w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy Prawo budowlane), oraz robót niewymagających ani pozwolenia, ani zgłoszenia [zob. A. Gliniecki (red.) Prawo budowlane. Komentarz, wydanie II, LexisNexis 2014, a także zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, sygn. akt II SA/Gd 154/16 z dnia 06.07.2016 r.).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>


Wykonanie powyższych robót budowlanych przed uzyskaniem pozwolenia właściwego organu konserwatorskiego, czyni wszczęte postępowanie administracyjne bezprzedmiotowym, gdyż zgoda organu dotyczyć może wyłącznie przyszłych robót budowlanych.
Stosownie natomiast do postanowienia art. 29 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, roboty budowlane, o których mowa w art. 29 ust. 1 i 2, wymagają pozwolenia na budowę, jeżeli wykonywane są przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków.

 

Roboty budowlane prowadzone przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków wymagają zawsze pozwolenia na budowę. Pana zakres robót także będzie wymagał pozwolenia, a więc i projektu.

 

Najpierw musi Pan wystąpić do wojewódzkiego konserwatora z wnioskiem o wyrażenie zgody. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości – KW, projekt budowlany albo część projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do oceny wpływu planowanych robót budowlanych na zabytek.

 

Konieczne jest dołączenie dokumentów potwierdzających posiadanie przez osobę kierującą robotami budowlanymi - kwalifikacji do kierowania tymi robotami. Osoba kierująca robotami budowlanymi albo sprawująca nadzór inwestorski, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru musi posiadać uprawnienia budowlane (do kierowania lub nadzoru) określone przepisami Prawa budowlanego oraz przez co najmniej 18 miesięcy brać udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.

 

Jeśli na terenie jest plan zagospodarowania przestrzennego, to należy posiadać wypis z planu, jeśli nie ma – musi Pan wystąpić o warunki zabudowy – do gminy. W zakresie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania.

 

Do pozwolenia na budowę konieczne jest dołączenie 4 egz projektu budowlanego podpisanych przez osobę sporządzającą projekt i posiadającą stosowne uprawnienia budowlane, Zaświadczenie projektanta (projektantów) o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego aktualne na dzień opracowania projektu budowlanego, Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZ).

 

Przykłady wypełnionych dokumentów znajdzie Pan na stronie https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/budownictwo/procedury-budowlane/

 

Proponuję raczej nie przyznawać się do wykonania wcześniejszych prac bez formalności.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.

Podobne materiały

Budowa domu na działce rolnej

Chciałbym wybudować dom na działce rolnej. Jak to zrobić? W naszej gminie uchwalony został plan miejscowy. Dodam, że rolnikiem nie jestem, prowadzę...

Budowa w granicy na wąskiej działce

Sąsiad ze względu na przepis o wąskiej działce chce się budować w granicy. Ściana w granicy jest równoległa bez okien. W jakiej...

Niepełny projekt budowlany a decyzja o pozwoleniu na budowę

Buduję połowę bliźniaka. Komin jest „przyklejony” do zewnętrznej ściany. Problem polega na tym, że komin przekracza nieprzekraczalną linię...

Użytkowanie obiektu bez pozwolenia na użytkowanie

Zawarliśmy umowę najmu hali produkcyjnej. Zbliża się termin przekazania obiektu. Inwestor nie ma prawomocnego prawa użytkowania. Czy nam, najemcom, grożą...

Budynek niezgodny z przepisami budowlanymi dotyczącymi zacieniania

Jesteśmy z mężem właścicielami domu jednorodzinnego. Na sąsiedniej działce powstaje aktualnie budynek mieszkalny, który według nas jest niezgodny...

Rozbudowa budynku w gospodarstwie rolnym

Jestem właścicielką od 27 lat domu 60 m 2 i 2 ha ziemi. Jest to gospodarstwo rolne. W tym domu nie byłam zameldowana, ale wszystkie podatki...

Zmiana zatwierdzonego projektu budowlanego lub pozwolenia na budowę po podziale działki

Jestem właścicielką gospodarstwa rolnego, które wkrótce zostanie sprzedawane z wyłączeniem fragmentu, na którym znajduje się nasz rodzinny dom. Obok...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »