Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Sprzeciw wobec budowy marketu

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2022-01-06

Dostałem właśnie zawiadomienie z urzędu gminy, że na działce bezpośrednio graniczącej z moją działką, gdzie mamy wydane warunki zabudowy pod dom jednorodzinny, inwestor chce postawić budynek handlowo-usługowy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – market. Działki wokół są zabudowane domami jednorodzinnymi. W momencie kiedy zostanie wybudowany market zacznie się ruch, hałas, okolica przestanie być spokojna. Jakie mam możliwości aby nie pobudowano marketu i jak się sprzeciwić przeciwko budowie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzeciw wobec budowy marketu

Sprawdzenie planów budowy marketu

Na tym etapie jeszcze nic nie jest przesądzone. Nie jest nawet powiedziane, że sąsiad dostanie warunki zabudowy dla tej inwestycji.

Został Pan zawiadomiony, bowiem znajduje się Pan w strefie oddziaływania obiektu. Jest Pan stroną postępowania. Może Pan i powinien udać się do gminy i sprawdzić, co obejmuje wniosek. Może Pan i powinien ustosunkować się do wniosku. Są podstawy do zastopowania takiej inwestycji, jeśli żadna działka nie jest zabudowana w taki sposób, a inwestycja nie nawiązuje do zasady dobrego sąsiedztwa.

Stosownie do przepisu § 3 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588) – wyznacza się wokół działki budowlanej, której dotyczy wniosek, obszar analizowany i przeprowadza na nim analizę funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie warunków określonych w art. 61 ust. 1–5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)

Zasady dobrego sąsiedztwa a wydanie warunków zabudowy

W art. 61 ust. 1 pkt 1–5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wskazuje się na zasady „dobrego sąsiedztwa”. Zgodnie z tym przepisem wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku, gdy co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu.

Sprzeciwienie się inwestycji w sąsiedztwie

Art. 59 do art. 64 ust. 1 ustawy powyżej wspomnianej określają dokładnie procedurę postępowania, czyli czynności niezbędne do przeprowadzenia, celem rozstrzygnięcia wniosku o ustalenie warunków zabudowy dla wnioskowanej inwestycji. Z przepisów art. 61 ust. 1 pkt 1–5 wynika, że rozstrzygnięcie wniosku uzależnione jest, przede wszystkim, od łącznego spełnienia 5 następujących warunków:

  1. co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi, jest zabudowana w taki sam sposób jak działka objęta wnioskowaną inwestycją – tzw. warunek „dobrego sąsiedztwa”;
  2. teren ma dostęp do drogi publicznej;
  3. uzbrojenie terenu inwestycji (istniejące lub projektowane) jest wystarczające dla projektowanej inwestycji;
  4. teren nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych;
  5. decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

Jak Pan widzi, muszą być spełnione określone warunki. W pismach więc należy podnosić, iż inwestycja tych warunków nie spełnia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »