Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2017-09-22

Zgodnie z umową z głównym wykonawcą wykonaliśmy usługę wyprodukowania i zamontowaniu rolet w obiekcie użyteczności publicznej należącym do gminy miejskiej. Po odbiorze prac przez kierownika budowy wystawiliśmy fakturę zgodnie z umową. Trzy miesiące bez skutku czekaliśmy na zapłatę (główny wykonawca ma problemy finansowe), potem udaliśmy się do zarządu infrastruktury miejskiej (ZIM) – inwestora budowy. ZIM odpowiedział, że wszystkie pieniądze zostały już wykorzystane i nie ma środków na uregulowanie płatności za naszą usługę. W jaki sposób i od kogo żądać uregulowania faktury? W przypadku gdy użytkownik obiektu składa reklamację na jedną z rolet, czy my jako dostawca tej usługi jesteśmy zobowiązani wykonać naprawę?

»Wybrane opinie klientów

Na moje pytanie odpowiadała pani mec. Katarzyna Bereda. Z jej pomocą sama napisałam zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Jaki będzie skutek - nie wiem ale wyjaśniała moje wątpliwości w sposób klarowny i robiła to szybko. Zdarzyło się, że pytanie zadałam o godzinie 22.00 a odpowiedź miałam już po dwóch godzinach tego samego dnia czyli o północy! Trochę dłużył mi się czas do otrzymania pierwszej porady. rozumiem jednak, że wynikało to z konieczności zapoznania się z materiałem.
Dorota, plastyk, 57 lat
Wypowiedź wyczerpała moje pytania. Dziękuję
Miłosz
Błyskawiczna odpowiedź !! Bardzo rzeczowa. Dziękuję !!
Robert
Porada wyczerpująca, optymistyczna, choć wymaga odpowiedzi na pytanie dodatkowe (które właśnie wysłałem), gdyż wygląda że druga strona sporu zupełnie inaczej interpretuje sytuację.
Paweł, przedsiębiorca, 56 lat
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Miałam takie samo stanowisko jak przedstawione przez Państwa, jednak zrodził się spór i zdania były podzielone. Teraz wszystko jest jasne :) 
Beata, księgowa

Miasto jako inwestor określonych robót, dostaw – wybrało generalnego wykonawcę. A ten zawarł z Pana firmą umowę na wytworzenie i montaż rolet. Wspomina Pan o kierowniku budowy, a więc mniemam, że były prowadzone roboty budowlane, a ich część, w postaci opisanej powyżej, wykonała Pana firma.

Przy robotach budowlanych istnieje możliwość zastosowania rozwiązania powodującego, że podwykonawca może uzyskać zapłatę za swoje roboty od inwestora.

Stosownie do Kodeksu cywilnego (K.c.):

  1. w umowie o roboty budowlane, zawartej między inwestorem a generalnym wykonawcą, strony ustalają zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców,
  2. ale do zawarcia przez generalnego wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda inwestora,
  3. jeżeli inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez generalnego wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy,
  4. umowa powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

W przypadku zawarcia z Pana firmą umowy przez głównego wykonawcę w opisany powyżej sposób – zawierający umowę z podwykonawcą generalny wykonawca i inwestor ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Pana firmę jako podwykonawcę. Inwestor nie może bronić się zarzutem, że już wszystko zapłacił głównemu wykonawcy i nie ma pieniędzy.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jeżeli jednak umowa z głównym wykonawcą nie była zawarta tak, jak opisano powyżej, nie jest możliwe skuteczne dochodzenie zapłaty od inwestora.

Nie pozostaje nic innego jak wezwanie głównego wykonawcy do zapłaty, a w razie jej braku – proces sądowy z nim. A w dalszej kolejności egzekucja, sprzedaż wierzytelności, ujęcie wartości niezapłaconych faktur w kosztach.

Jeżeli jako strona umowy z głównym wykonawcą udzielili Państwo gwarancji lub przejęli na siebie wykonywanie obowiązków związanych z reklamacjami z tytułu wad – nie ma wyjścia. Trzeba reagować na reklamację i dokonywać napraw.

Gdyby w umowie z głównym wykonawcą udzieli Państwo gwarancji tylko jemu lub ustalili, że odpowiadacie z tytułu rękojmi tylko wobec głównego wykonawcy – można byłoby się nie przejmować użytkownikiem i kazać mu zgłaszać usterki i reklamacje do głównego wykonawcy.

Brak zapłaty nie jest podstawą do odmowy naprawy usterki w ramach gwarancji lub rękojmi za wady.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy odpłatnych porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile kosztuje porada prawna?

Wszystkie sprawy wyceniane są indywidualnie i zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje. Ceny zaczynają się od 40 zł.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin od momentu zaakceptowania wpłaty. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »