Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sklep w pasie drogowym - problem z parkingiem dla klientów

Filip Syrkiewicz • Opublikowane: 2019-02-25

Wraz z mężem prowadzimy sklepik osiedlowy w pasie drogowym drogi powiatowej. Od kilku lat występujemy z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego do Zarządu Dróg Powiatowych. Niestety od pewnego czasu napotykamy utrudnienia w prowadzeniu naszej działalności. W trakcie przebudowy skrzyżowania przy naszym sklepie nie uwzględniono miejsc parkingowych i na dostawy towaru, pomimo że była taka możliwość. Wystąpiliśmy więc do Zarządu Dróg Powiatowych o pozwolenie wybudowanie zatoczki na nasz koszt. Uzyskaliśmy decyzję pozytywną i zatoczka powstała (kosztowała nas 15 tys. zł). Szybko przekonaliśmy się, że nie możemy z niej korzystać, ponieważ nie dostaliśmy zezwolenia na znak informacyjny, że zatoczka jest dla klientów naszego sklepu i na dostawy towaru. Znak, który wyprosiliśmy u urzędnika, to parkowanie do 15 min. Okazało się więc, że naszym kosztem miasto zyskało darmowe miejsca parkingowe. Płacimy niemałe pieniądze za zajęcie pasa drogowego pod naszym pawilonem, ale parkingu nie mamy. Czy jest zatem możliwość wykupienia gruntu w pasie drogowym? Albo czy jest prawna możliwość umieszczenia znaku na zatoczce: tylko dla klientów sklepu i na dostawy towaru, ponieważ wykonaliśmy ją za własne pieniądze?

Filip Syrkiewicz

»Wybrane opinie klientów

Na moje pytanie odpowiadała pani mec. Katarzyna Bereda. Z jej pomocą sama napisałam zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Jaki będzie skutek - nie wiem ale wyjaśniała moje wątpliwości w sposób klarowny i robiła to szybko. Zdarzyło się, że pytanie zadałam o godzinie 22.00 a odpowiedź miałam już po dwóch godzinach tego samego dnia czyli o północy! Trochę dłużył mi się czas do otrzymania pierwszej porady. rozumiem jednak, że wynikało to z konieczności zapoznania się z materiałem.
Dorota, plastyk, 57 lat
Wypowiedź wyczerpała moje pytania. Dziękuję
Miłosz
Błyskawiczna odpowiedź !! Bardzo rzeczowa. Dziękuję !!
Robert
Porada wyczerpująca, optymistyczna, choć wymaga odpowiedzi na pytanie dodatkowe (które właśnie wysłałem), gdyż wygląda że druga strona sporu zupełnie inaczej interpretuje sytuację.
Paweł, przedsiębiorca, 56 lat
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Miałam takie samo stanowisko jak przedstawione przez Państwa, jednak zrodził się spór i zdania były podzielone. Teraz wszystko jest jasne :) 
Beata, księgowa

Należący do Państwa pawilon handlowy znajduje się w pasie drogi powiatowej, zaś zajmowana przez niego część terenu udostępniana jest na podstawie zawartej z zarządcą umowy dzierżawy.

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że droga powiatowa stanowi drogę publiczną w rozumieniu art. 1 w związku z art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.).

Stosownie do art. 2a ust. 2 ustawy o drogach publicznych – droga powiatowa, rozumiana jako pas wydzielony liniami rozgraniczającymi, w którym zlokalizowana jest droga oraz inne urządzenia infrastruktury technicznej niezbędne do jej obsługi stanowi przedmiot własności powiatu.

Powyższa regulacja przesądza o ustawowej reglamentacji obrotu nieruchomościami drogowymi, przesądzając o ograniczeniu możliwości rozporządzania własnością takich gruntów jedynie do podmiotów publicznych, tj. Skarbu Państwa, samorządu województwa, powiatu lub gminy.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy, brak jest zatem możliwości nabycia przez Państwa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości lub jej części, położonej w granicach pasa drogowego. Wyłączną formą udostępniania gruntu jest umowa, która nie przenosi na korzystającego definitywnego prawa do rzeczy (np. umowa dzierżawy, najmu, użyczenia).

Ponieważ nieruchomość ta wyłączona jest z obrotu gospodarczego, jak również jesteście Państwo jej posiadaczami zależnymi, wykluczone jest również nabycie jej własności przez zasiedzenie.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Odnosząc się natomiast do kwestii możliwości oznaczenia utworzonej zatoki postojowej znakiem wskazującym na wyłączność dostępu dla użytkowników obiektu handlowego, należy w pierwszej kolejności zauważyć, że wytyczone za zgodą zarządcy miejsce postojowe nadal pozostaje przedmiotem własności właściciela drogi (w omawianym przypadku – powiatu). Z tych względów osoba zainteresowana nabyciem wyłączności do korzystania z miejsca postojowego w obrębie pasa drogi powinna wystąpić o jego udostępnienie na analogicznych warunkach jak w przypadku gruntu zajmowanego przez pawilon handlowy (np. w formie umowy dzierżawy).

W takim przypadku za zgodą i przez zarządcę drogi możliwe będzie również ulokowanie znaku drogowego D-18a, wyznaczającego miejsce postojowe zastrzeżone dla określonego użytkownika (np. pojazdów dostawy lub klientów).

W tym miejscu warto zauważyć, że zgodnie z art. 10 ust. 10a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.) ustawianie znaków drogowych – po uzyskaniu stosownej opinii organu nadzoru ruchu drogowego – należy do wyłącznej kompetencji zarządcy drogi. Samowolne ustawianie znaków drogowych stanowi wykroczenie.

Nie wspomniał Pan w opisie o warunkach realizacji zatoki postojowej na Państwa koszt – jeżeli zawarte z zarządcą w tym przedmiocie porozumienie nie wprowadzało odmiennych postanowień z tytułu ulepszenia rzeczy – przysługuje Państwu roszczenie o nakłady.

Należność z tego tytułu można byłoby wówczas rozliczyć – na podstawie stosownej umowy – jako świadczenie na poczet zobowiązań z tytułu ewentualnej dzierżawy miejsca postojowego.

Podkreślić należy, że oddanie takiego miejsca w dzierżawę uzależnione jest wyłącznie od woli zarządcy drogi. Nie można również wykluczać, że w treści porozumienia, na podstawie którego uzyskali Państwo zgodę na realizację we własnym zakresie zatoki postojowej, wyłączona została odpowiedzialność właściciela drogi z tytułu dokonanych przez Państwa nakładów.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.

Podobne materiały

Badanie przewodów kominowych w obiekcie

Czy jeżeli badanie przewodów kominowych w obiekcie odbyło się np. w dniu 1.07.2017 r. to kolejne powinno odbyć się do dnia 1.07.2018 r., czy...

Stoisko handlowe przy drodze krajowej - zajęcie pasa drogowego

Pytanie dotyczy zajęcia pasa drogowego drogi krajowej. Właściciel zgodził się na wydzierżawienie mi swojej działki, która przylega do drogi krajowej....

Pominięty przez gminę przy budowie sieci wodociągowej, co robić?

Posiadam 60-arową działkę – strefa A, przeznaczenie wyłącznie pod budowę uzdrowiska. Przed laty gmina zmieniła plan zagospodarowania przestrzennego,...

Rezygnacja z funkcji kierownika budowy

Jestem inwestorem. Kierownik budowy, zatrudniony przez wykonawcę, kiedy dowiedział się o nieprawidłowościach na budowie i skierowaniu sprawy do...

Działki z przeznaczeniem na ogrody działkowe

Mam w mieście powiatowym trzy działki przyległe, każda o pow. 1 ha, przeznaczone w studium zagospodarowania przestrzennego na ogrody...

Czy możliwy jest dojazd do działki budowlanej przez las?

Mam działkę budowlaną, na której chcę zrealizować zabudowę zagrodową. Działka ta jest oddzielona od drogi publicznej pasmem lasu, który jest moją...

Przejęcie przez zasiedzenie należącego do sąsiada fragmentu zabudowanej działki

Chciałabym kupić działkę z zabudowaniami. Jeden z budynków wybudowany został w latach 70-tych i stoi w części na działce sąsiada....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »