Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rekompensata dla właściciela nieruchomości za korzystanie przy budowie drogi

Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2017-10-30

Budowniczy drogi użytkują moje działki budowlane na potrzeby budowy. Rozjeździli grunt, składują tam materiały, parkują samochody. Nie pytano mnie o zgodę na użytkowanie terenu. Mój brat, który jest prawnie uprawniony do reprezentowania mnie, kontaktował się z wykonawcą, a ten napisał „notatkę służbową”, że w związku z tym, że wykonawca nasypał ziemi na teren prywatny (o innych rzeczach nie wspomniał), zobowiązuje się wyrównać teren. Natomiast właściciel działki wyraża na to zgodę i nie będzie rościł dodatkowych roszczeń. Mój brat to podpisał. Czy taka notatka ma rangę umowy? Czy można ją anulować lub od niej odstąpić, bo nie zawiera dokładnie warunków umowy, czasu ani adresu właściciela? Jakie kroki podjąć, by uzyskać odszkodowanie? Za jaki okres – od momentu jak zaczęli budowę, czy od momentu podpisania tej notki? Jak obliczyć, ile powinnam od nich zażądać? Dla jasności dołączam zdjęcia z budowy, mapkę i tę notatkę.

Mateusz Rzeszowski

»Wybrane opinie klientów

Na moje pytanie odpowiadała pani mec. Katarzyna Bereda. Z jej pomocą sama napisałam zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Jaki będzie skutek - nie wiem ale wyjaśniała moje wątpliwości w sposób klarowny i robiła to szybko. Zdarzyło się, że pytanie zadałam o godzinie 22.00 a odpowiedź miałam już po dwóch godzinach tego samego dnia czyli o północy! Trochę dłużył mi się czas do otrzymania pierwszej porady. rozumiem jednak, że wynikało to z konieczności zapoznania się z materiałem.
Dorota, plastyk, 57 lat
Wypowiedź wyczerpała moje pytania. Dziękuję
Miłosz
Błyskawiczna odpowiedź !! Bardzo rzeczowa. Dziękuję !!
Robert
Porada wyczerpująca, optymistyczna, choć wymaga odpowiedzi na pytanie dodatkowe (które właśnie wysłałem), gdyż wygląda że druga strona sporu zupełnie inaczej interpretuje sytuację.
Paweł, przedsiębiorca, 56 lat
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Miałam takie samo stanowisko jak przedstawione przez Państwa, jednak zrodził się spór i zdania były podzielone. Teraz wszystko jest jasne :) 
Beata, księgowa

Na wstępie odniosę się do ważności tak zawartej umowy pomiędzy Pani bratem a przedstawicielem wykonawcy robót. Otóż, w myśl ogólnych zasad umowa stanowi zgodne oświadczenie woli dwóch lub więcej stron ustalającym ich wzajemne prawa i obowiązki. Umowa może być zawarta co do zasady w dowolnej formie i może być dowolnie nazwana. W związku z tym notatka służbowa sporządzona przez przedstawiciela wykonawcy robót stanowić będzie umowę w świetle prawa i będzie wiążąca dla jej stron, w takim zakresie jaki został w niej określony. Braki w komparycji, jak brak danych jednej strony (Pani brata), także nie wpływa na ważność samej umowy. W związku z tym brakiem ciężej po prostu jest określić stronę umowy, tym niemniej podane są numery działek, które jednoznacznie wskazują, o jaką osobę chodzi.

Jeśli udzieliła Pani upoważnienia (choćby ustnego) do zawarcia przez Pani brata umowy z przedstawicielem wykonawcy, to umowa taka jest wiążąca również dla Pani. Co innego, jeśli zgody takiej Pani nie udzieliła, bądź brat podpisując umowę nie zdawał sobie sprawy z tego, że umowa ta dotyczy również działek należących do Pani. W takiej sytuacji może Pani skutecznie kierować żądania odszkodowawcze do wykonawcy. Co więcej, jak wynika z przesłanych dokumentów oraz porównania numerów działek, Pani roszczenia dotyczą nie tylko działek objętych porozumieniem z Pani bratem, ale także dwóch innych działek, które są Pani własnością, zatem w tym zakresie nie wiąże Pani umowa z wykonawcą, nawet jeśli ta zawarta została za Pani zgodą.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Należy zauważyć, że w umowie z wykonawcą Pani brat określony został jako właściciel, co niezgodne jest z rzeczywistym stanem faktycznym. W tej sytuacji zasadne może okazać się twierdzenie, że brat zawierał jedynie umowę w zakresie należącej do niego nieruchomości (nie musi na pamięć znać nr działek) i złożył oświadczenie jedynie w swoim imieniu, w związku z czym umowa nie jest wiążąca w zakresie należącej do Pani nieruchomości.

Jeśli chodzi o rekompensatę z tytułu korzystania z Pani nieruchomości, to co do zasady powinna ona obejmować cały okres, w którym Pani nieruchomość jest zajmowana, tj. od wejścia na nią wykonawcy do zakończenia robót. Rekompensatę z art. 47 ustawy – Prawo budowlane ustala się zwykle przez określenie pasa nieruchomości jaki będzie zajmowany. W oparciu o przesłaną notatkę można podejrzewać, że szerokość tego pasa wynosić będzie 3 m. Rekompensata powinna zostać ustalona za cały, z góry określony okres wykorzystywania cudzej nieruchomości. Wysokość takiej rekompensaty powinna być ustalona pomiędzy stronami i bardzo ciężko mówić tu, jaka powinna być to kwota, nie znając wszystkich okoliczności sprawy. Należy przede wszystkim wziąć pod uwagę utrudnienia które powoduje korzystanie przez wykonawcę z Pani nieruchomości, w związku z tym wycena takich utrudnień będzie należała do Pani. W podobnych sytuacjach spotkałem się z opłatami w wysokości 1000-1500 zł za miesięczne zajęcie pasa o szerokości 1,5 metrów na długości kilku do kilkunastu metrów.

Jeśli nie udałoby się jednak dojść do porozumienia w oparciu o art. 47 Prawa budowlanego, możliwe jest żądanie odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości w oparciu o art. 225 Kodeksu cywilnego (K.c.), równocześnie możliwe jest żądanie opuszczenia i przywrócenia do stanu poprzedniego nieruchomości (roszczenie windykacyjne), w oparciu o art. 222 K.c.

W omawianej sytuacji tak naprawdę najwięcej zależy faktycznie od tego, jak zostanie potraktowane oświadczenie złożone przez Pani brata. Jeśli nie stoją temu na przeszkodzie okoliczności sprawy, najlepszym wydaje się stanie na stanowisku, iż brat działał jedynie w swoim imieniu, w ramach należących do niego nieruchomości i była to próba polubownego załatwienia sprawy. Jeśli natomiast wykonawca jest świadomy umocowania Pani brata, to niestety nie pozostaje nic innego jak wnoszenie roszczeń jedynie w stosunku do nieruchomości nieobjętych porozumieniem spisanym w notatce służbowej. Tak czy inaczej, sugerowałbym poczekanie na razie na ruch ze strony wykonawcy i próbę polubownego załatwienia sprawy. Jeśli to okaże się niemożliwe, będzie Pani mogła podjąć opisane kroki.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »