Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Projekt remontu mieszkania

Hanna Żurowska • Opublikowane: 2015-10-13 • Aktualizacja: 2021-07-08

Zamierzam zrobić remont we własnym mieszkaniu z przeniesieniem dwóch ścianek działowych o 30 cm oraz ze zrobieniem nowych drzwi do pokoju w innej ściance działowej. We wspólnocie mieszkaniowej powiedziano, że taki remont wymaga tylko zgłoszenia w urzędzie dzielnicy. W dziale architektury urzędu dowiedziałam się, że nawet przeniesienie ścian działowych wymaga złożenia w urzędzie projektu remontu (w 4 egzemplarzach) oraz otrzymania pozwolenia (w ciągu 65 dni) na przeprowadzenie remontu. Gdzie jest prawda? Jesteśmy z mężem właścicielami tego mieszkania.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Projekt remontu mieszkania

Zdania na przedstawiony przez Panią temat są podzielone, dlatego też uzyskała Pani różne odpowiedzi. Wina leży w niejasnych, zagmatwanych przepisach prawa budowlanego. Przejrzałam dokładnie nie tylko przepisy, ale i orzecznictwo sądów, które też jest różne.

Z całą pewnością dobudowa lub wyburzenie ścian nośnych będzie wymagała pozwolenia na budowę. Natomiast co do ścianek działowych zdania są zarówno takie, że dobudowa ściany działowej, jej wyburzenie oraz przesunięcie takiej ściany na inne miejsce, wymagają zezwolenia na budowę, jak i takie, że nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, ale konieczne jest zgłoszenie tego do starostwa. Ale i też są zdania, że nie wymagają ani pozwolenia, ani zgłoszenia.

W praktyce organy administracyjne wymagają uzyskania pozwolenia na budowę przy tego typu remontach – według ich interpretacji wyburzenie ścianki działowej to nic innego jak przebudowa budowlana (choćby była naprawdę niewielka), a na przebudowę trzeba mieć pozwolenie.

Jednak przeważające wydaje się stanowisko, zgodnie z którym prace te nie wymagają ani uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, ani dokonania zgłoszenia właściwemu organowi.

Takie stanowisko zajął m.in. WSA w Gliwicach, który w wyroku z 30 listopada 2007 r., II SA/Gl 524/07, stwierdził, że „w odróżnieniu od robót w ścianach nośnych, które ingerują w konstrukcję obiektu, postawienie wewnątrz budynku ścianki działowej, wykucie w niej otworów, przesunięcie jej bądź usunięcie nie może być zakwalifikowane jako przebudowa obiektu budowlanego w rozumieniu art. 3 pkt 7a pr. bud. ani jako roboty budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 7 pr. bud. i tym samym prace te nie wymagają ani zgłoszenia ani pozwolenia na budowę”.

Podobnie WSA w Warszawie w wyroku z 23 stycznia 2006 r., sygn. VII SA/Wa 1431/2005, stwierdził, iż „na wyburzenie ścianki działowej, która nie jest ścianą konstrukcyjną, nie jest wymagane nie tylko pozwolenie na budowę, ale nawet i zgłoszenie takich prac budowlanych, gdyż dotyczą one jedynie konkretnego lokalu mieszkalnego, a nie całego budynku, w którym ten lokal jest położony”. Zdaniem sądu roboty te nie powinny być bowiem traktowane jak roboty budowlane, lecz jako roboty aranżacyjno-wykończeniowe, a więc pozostające poza zakresem regulacji Prawa budowlanego.

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 25 stycznia 2013 r. (sygn. akt II OSK 627/12) przebudowa stanowi szczególny rodzaj wykonywania robót budowlanych. Mają one m.in. doprowadzić do zmiany parametrów użytkowych (np. powiększenie liczby pomieszczeń) lub technicznych (np. zwiększenie przepustowości instalacji) istniejącego obiektu budowlanego. Robót budowlanych w ścianach działowych, które nie ingerują w konstrukcję obiektu, nie można zakwalifikować jako przebudowy. Przy czym podkreślenia wymaga, że identyczne prace należy traktować odmiennie w zależności od tego, jakiej ściany dotyczą. Oczywistym jest, że roboty odnoszące się do ściany nośnej stanowią ingerencje w konstrukcję budynku stanowią przebudowę. Z powyższego wynika zatem, że w zależności od miejsca położenia ściany działowej, która ma być usunięta będziemy potrzebowali pozwolenia na budowę. Nie oznacza to jednak, że każde usuwanie ściany musi wiązać się z pozyskaniem odpowiedniej decyzji organu administracyjnego.

Podobne stanowisko przedstawił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 14 czerwca 2007 r. (sygn. akt VII SA/Wa 74/07): „montaż ścianki działowej nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę ani zgłoszenia. Sąd podziela ocenę organu administracyjnego, iż montaż ścianki działowej nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę ani zgłoszenia, gdyż nie jest to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, ani przebudowa istniejącego obiektu, bowiem nie nastąpiła zmiana parametrów użytkowych lub technicznych”.

Reasumując, moim zdaniem przewidywane przez Panią roboty nie wymagają ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia do starosty. Jednak decyzja należy do Pani, w przypadku ewentualnego sporu może się Pani powołać na przedstawione powyżej orzecznictwo.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »