Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Projekt remontu mieszkania

Hanna Żurowska • Opublikowane: 2015-10-13

Zamierzam zrobić remont we własnym mieszkaniu z przeniesieniem dwóch ścianek działowych o 30 cm oraz ze zrobieniem nowych drzwi do pokoju w innej ściance działowej. We wspólnocie mieszkaniowej powiedziano, że taki remont wymaga tylko zgłoszenia w urzędzie dzielnicy. W dziale architektury urzędu dowiedziałam się, że nawet przeniesienie ścian działowych wymaga złożenia w urzędzie projektu remontu (w 4 egzemplarzach) oraz otrzymania pozwolenia (w ciągu 65 dni) na przeprowadzenie remontu. Gdzie jest prawda? Jesteśmy z mężem właścicielami tego mieszkania.

Hanna Żurowska

»Wybrane opinie klientów

Na moje pytanie odpowiadała pani mec. Katarzyna Bereda. Z jej pomocą sama napisałam zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Jaki będzie skutek - nie wiem ale wyjaśniała moje wątpliwości w sposób klarowny i robiła to szybko. Zdarzyło się, że pytanie zadałam o godzinie 22.00 a odpowiedź miałam już po dwóch godzinach tego samego dnia czyli o północy! Trochę dłużył mi się czas do otrzymania pierwszej porady. rozumiem jednak, że wynikało to z konieczności zapoznania się z materiałem.
Dorota, plastyk, 57 lat
Wypowiedź wyczerpała moje pytania. Dziękuję
Miłosz
Błyskawiczna odpowiedź !! Bardzo rzeczowa. Dziękuję !!
Robert
Porada wyczerpująca, optymistyczna, choć wymaga odpowiedzi na pytanie dodatkowe (które właśnie wysłałem), gdyż wygląda że druga strona sporu zupełnie inaczej interpretuje sytuację.
Paweł, przedsiębiorca, 56 lat
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Miałam takie samo stanowisko jak przedstawione przez Państwa, jednak zrodził się spór i zdania były podzielone. Teraz wszystko jest jasne :) 
Beata, księgowa

Zdania na przedstawiony przez Panią temat są podzielone, dlatego też uzyskała Pani różne odpowiedzi. Wina leży w niejasnych, zagmatwanych przepisach prawa budowlanego. Przejrzałam dokładnie nie tylko przepisy, ale i orzecznictwo sądów, które też jest różne.

Z całą pewnością dobudowa lub wyburzenie ścian nośnych będzie wymagała pozwolenia na budowę. Natomiast co do ścianek działowych zdania są zarówno takie, że dobudowa ściany działowej, jej wyburzenie oraz przesunięcie takiej ściany na inne miejsce, wymagają zezwolenia na budowę, jak i takie, że nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, ale konieczne jest zgłoszenie tego do starostwa. Ale i też są zdania, że nie wymagają ani pozwolenia, ani zgłoszenia.

W praktyce organy administracyjne wymagają uzyskania pozwolenia na budowę przy tego typu remontach – według ich interpretacji wyburzenie ścianki działowej to nic innego jak przebudowa budowlana (choćby była naprawdę niewielka), a na przebudowę trzeba mieć pozwolenie.

Jednak przeważające wydaje się stanowisko, zgodnie z którym prace te nie wymagają ani uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, ani dokonania zgłoszenia właściwemu organowi.

Takie stanowisko zajął m.in. WSA w Gliwicach, który w wyroku z 30 listopada 2007 r., II SA/Gl 524/07, stwierdził, że „w odróżnieniu od robót w ścianach nośnych, które ingerują w konstrukcję obiektu, postawienie wewnątrz budynku ścianki działowej, wykucie w niej otworów, przesunięcie jej bądź usunięcie nie może być zakwalifikowane jako przebudowa obiektu budowlanego w rozumieniu art. 3 pkt 7a pr. bud. ani jako roboty budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 7 pr. bud. i tym samym prace te nie wymagają ani zgłoszenia ani pozwolenia na budowę”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Podobnie WSA w Warszawie w wyroku z 23 stycznia 2006 r., sygn. VII SA/Wa 1431/2005, stwierdził, iż „na wyburzenie ścianki działowej, która nie jest ścianą konstrukcyjną, nie jest wymagane nie tylko pozwolenie na budowę, ale nawet i zgłoszenie takich prac budowlanych, gdyż dotyczą one jedynie konkretnego lokalu mieszkalnego, a nie całego budynku, w którym ten lokal jest położony”. Zdaniem sądu roboty te nie powinny być bowiem traktowane jak roboty budowlane, lecz jako roboty aranżacyjno-wykończeniowe, a więc pozostające poza zakresem regulacji Prawa budowlanego.

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 25 stycznia 2013 r. (sygn. akt II OSK 627/12) przebudowa stanowi szczególny rodzaj wykonywania robót budowlanych. Mają one m.in. doprowadzić do zmiany parametrów użytkowych (np. powiększenie liczby pomieszczeń) lub technicznych (np. zwiększenie przepustowości instalacji) istniejącego obiektu budowlanego. Robót budowlanych w ścianach działowych, które nie ingerują w konstrukcję obiektu, nie można zakwalifikować jako przebudowy. Przy czym podkreślenia wymaga, że identyczne prace należy traktować odmiennie w zależności od tego, jakiej ściany dotyczą. Oczywistym jest, że roboty odnoszące się do ściany nośnej stanowią ingerencje w konstrukcję budynku stanowią przebudowę. Z powyższego wynika zatem, że w zależności od miejsca położenia ściany działowej, która ma być usunięta będziemy potrzebowali pozwolenia na budowę. Nie oznacza to jednak, że każde usuwanie ściany musi wiązać się z pozyskaniem odpowiedniej decyzji organu administracyjnego.

Podobne stanowisko przedstawił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 14 czerwca 2007 r. (sygn. akt VII SA/Wa 74/07): „montaż ścianki działowej nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę ani zgłoszenia. Sąd podziela ocenę organu administracyjnego, iż montaż ścianki działowej nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę ani zgłoszenia, gdyż nie jest to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, ani przebudowa istniejącego obiektu, bowiem nie nastąpiła zmiana parametrów użytkowych lub technicznych”.

Reasumując, moim zdaniem przewidywane przez Panią roboty nie wymagają ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia do starosty. Jednak decyzja należy do Pani, w przypadku ewentualnego sporu może się Pani powołać na przedstawione powyżej orzecznictwo.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.

Podobne materiały

Brak pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego

Jestem w trakcie zakupu nieruchomości pod działalność gospodarczą (działki i budynków na tej działce). Właśnie się okazało, że sprzedający...

Przebudowa budynku

Posiadam budynek inwentarsko-mieszkalny. Chciałbym przebudować część inwentarską na pomieszczenia mieszkalne, a mianowicie postawić ścianki działowe,...

Ważność dokumentów związanych z budową

Inwestor i właściciel działki uzyskał pozwolenie na budowę 2 domów jednorodzinnych na tej działce w 2005 roku. Po podziale działki sprzedał...

Odległość miejsc postojowych od okien

Czy odległość miejsc postojowych od okien liczy się tylko w parterze? Co z piętrami? Jaką szerokość pojazdu i miejsca się przyjmuje?

Przebudowa dachu domu usytuowanego w granicy - czy potrzebna zgoda sąsiada?

Nieżyjący już sąsiad przed 50 laty otrzymał zgodę na budowę domu w granicy. Obecnie zamieszkująca w tym domu osoba, która nie jest właścicielem...

Budowa farm fotowoltaicznych

Mam zamiar zrealizować budowę dwóch farm fotowoltaicznych o mocy 1 MW każda na sąsiednich i przylegających do siebie działkach. Czy składać dwa...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »