Kategoria: Zgłoszenie, pozwolenie, procedury

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Posadowienie studzienki deszczowej

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-02-18

Mam dom, który wybudowany jest w granicy. Na rogu domu znajduje się rynna, która spuszcza wodę zarówno na moją działkę, jak i na działkę sąsiada. Obecnie chciałbym to uporządkować. Dodam jeszcze, że odprowadzenie wody tylko na moją działkę nie wchodzi w grę. Czy jeśli sąsiad zgodzi się na posadowienie studzienki deszczowej na jego działce to takie rozwiązanie jest dopuszczalne?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Szybka i fachowa odpowiedź, przystępny język. Bardzo ważne - to pisemna forma, która pozwala na spokojną analizę. Na pewno ponownie skorzystam.
Małgorzata
Tak właśnie zrobiłem. Odwołałem się do Sądu.
Sylwester
Pomoc uzyskana szybko i konkretnie. Napewno skorzystam z usług eporady jeśli oczywiście będzie taka konieczność.
Katarzyna
Jestem bardzo zadowolony z udzielonej mi odpowiedzi. W mojej sprawie skorzystałem już z wcześniejszych wizyt (na żywo), ale tak wyczerpującej informacji wyjaśniającej jaką otrzymałem na portalu ePorady24 nigdzie nie otrzymałem. Bardzo treściwie, same konkrety bez zbędnego skupiania się na drobnych detalach. 
Dariusz, 52 lata
Bardzo szybko i sprawnie, polecam :)
Jolanta

W sprawie zastosowanie ma nie tylko ustawa Prawo wodne, ale i przepisy prawa budowlanego. Ustalenie przez właściwy organ (powiatowy organ nadzoru budowlanego), że sąsiad (właściciel nieruchomości) wbrew przepisom prawa budowlanego nie ogranicza wód opadowych z obiektu budowlanego już wybudowanego do granic swojej działki, powinno spowodować zastosowanie wobec niego nakazów opartych na art. 66 pkt 1 Prawo budowlane. Co prawda przepisy ustawy Prawo wodne stanowią, że właściciel gruntu nie może zmieniać stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na jego gruncie wody opadowej – ze szkodą dla gruntów sąsiednich, jednak przepis ten nie normuje całości stanów faktycznych związanych z wodami opadowymi na nieruchomości.

W tej sytuacji obowiązują przepisy art. 5 ust. 1 pkt 9 Prawo budowlane oraz § 28 i § 29 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690), zgodnie z którymi działka budowlana, na której sytuowane są budynki, powinna być wyposażona w kanalizację umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej; w razie braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych; dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na teren sąsiedniej nieruchomości jest zabronione.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Co do zasady rozwiązanie wskazane przez Pana jest niezgodne z prawem budowlanym, o ile ktoś zgłosi sprzeciw.

Do naruszenia stosunków wodnych na gruncie może dojść, przykładowo, gdy właściciel nieruchomości dokona na niej pewnych czynności, albo też, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, pewnych działań nie dokona.

Gdy wskutek tego działania lub zaniechania naruszone zostały stosunki wodne na gruncie ze szkodą dla nieruchomości sąsiedniej (tj. zmienił się poziom wód gruntowych, nastąpiło jej podtopienie, zmiana kierunku odpływu wody deszczowej, itd.), wówczas Prawo wodne przewiduje drogę postępowania administracyjnego dla rozstrzygnięcia sporu.

Stosownie do zapisów ustawy, jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, w drodze decyzji, nakazać właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom.

Jak Pan widzi Prawo wodne reaguje tylko wtedy, gdy skierowanie wody opadowej jest ze szkodą dla gruntu sąsiedniego. Jeśli nie – zasadniczo wójt sam w tym temacie nie zainterweniuje.

Warto byłoby ustanowić służebność na gruncie sąsiada, aby uregulować kwestię posadowienia studzienki deszczowej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »