Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Oznaczenia działek w miejscowym planie

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-05-05

Projektant zaprojektował budynek usługowo-handlowy na dwóch działkach. Jedna w miejscowym planie jest oznaczona jako usługi i produkcja, druga MN, tj. teren pod zabudowę jednorodzinną z możliwością lokalizacji nieuciążliwych funkcji usługowych. Urząd nie chce przyjąć projektu odnośnie tej drugiej działki. Na zmianę planu trzeba czekać długo. Co mogę zrobić w tej sytuacji? Uważam, że gmina wprowadziła mnie w błąd.

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Szybka i fachowa odpowiedź, przystępny język. Bardzo ważne - to pisemna forma, która pozwala na spokojną analizę. Na pewno ponownie skorzystam.
Małgorzata
Tak właśnie zrobiłem. Odwołałem się do Sądu.
Sylwester
Pomoc uzyskana szybko i konkretnie. Napewno skorzystam z usług eporady jeśli oczywiście będzie taka konieczność.
Katarzyna
Jestem bardzo zadowolony z udzielonej mi odpowiedzi. W mojej sprawie skorzystałem już z wcześniejszych wizyt (na żywo), ale tak wyczerpującej informacji wyjaśniającej jaką otrzymałem na portalu ePorady24 nigdzie nie otrzymałem. Bardzo treściwie, same konkrety bez zbędnego skupiania się na drobnych detalach. 
Dariusz, 52 lata
Bardzo szybko i sprawnie, polecam :)
Jolanta

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rozpatrywać można w kategoriach materialnych i formalnych. W kategorii formalnej miejscowy plan jest aktem prawa miejscowego (art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; Dz. U. 2003 r. Nr 80 poz. 717; dalej jako u.p.z.). Wynika z tego, że plan miejscowy jest aktem normatywnym wyrażającym przepisy prawa obowiązujące na obszarze danej gminy. Ma to ten skutek, że jest źródłem prawa w rozumieniu art. 87 ust. 2 Konstytucji (zobacz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 lutego 2001 r., sygn. akt III RN 203/2000; OSNAPiUS 2001 r. nr 20 poz. 606) i stanowi podstawę działania organów administracji publicznej (art. 6 kodeksu postępowania administracyjnego). Wskazania jednak wymaga, że sąd administracyjny oceniając zgodność z prawem decyzji wydanej w oparciu o ustalenia miejscowego planu i dostrzegając, że akt ten jest niezgodny z ustawą, jest władny odmówić jego zastosowania i ocenić zgodność decyzji z przepisami samej ustawy (tak wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 lipca 1998 r., sygn. akt IV SA 1542/96; niepublikowany).

W kategorii materialnej miejscowy plan jest aktem prawnym kształtującym, wraz z innymi przepisami prawa, sposób wykonywania prawa własności nieruchomości (art. 6 ust. 1 u.p.z.). Zasadniczo z art. 140 Kodeksu cywilnego wynika prawo do swobodnego korzystania z rzeczy. Uprawnienie to ograniczone może być przez ustawy, zasady współżycia społecznego i społeczno-gospodarcze przeznaczenie prawa. Przedmiotowym ograniczeniem w sposobie wykonywania prawa własności nieruchomości jest poddanie korzystania z nieruchomości rygorom wynikającym z treści miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jest to zamierzone przez ustawodawcę odstępstwo od zasady wyrażonej w art. 140 Kodeksu cywilnego. Z uwagi zatem na ograniczenie prawa własności plan miejscowy, podobnie jak inne ustawy w jakikolwiek sposób ograniczające prawo własności, nie może być interpretowany rozszerzająco.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Odstępstw od planu nie może być. Można wnioskować o jego zmianę. Nie wiem, w czym mylące może być oznaczenie działki jako mieszkaniowa – MN w zakresie funkcji. Jeśli architekt miał dostęp do planu, to powinien był to wziąć pod uwagę. Plan określa przeważającą funkcję działki i budynków na niej postawionych – do mieszkaniowych. Mylące mogłoby być, gdyby architekt sporządził plan na budowę budynku mieszkalnego, z funkcją usługową, a organ nie chciał tego uznać.

Według mnie jest to ewidentny błąd projektanta. Powinien był to zaprojektować według treści planu. W planie zagospodarowania jest wyraźnie określono, co można postawić na działce.

Obecnie wyjściem jest albo zmiana projektu na usytuowanie na działce budynku mieszkalnego z funkcją usługową, albo wnioskowanie o zmianę sposobu określenia dla terenu działki i czekanie na zmianę planu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »