Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odziedziczenie działki z warunkami zabudowy

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2019-05-08

Odziedziczyłem działkę z warunkami zabudowy wydanymi na spadkodawcę, czyli mojego ojca. Czy mogę przenieść te warunki zabudowy na siebie?

Katarzyna Nosal

»Wybrane opinie klientów

Na moje pytanie odpowiadała pani mec. Katarzyna Bereda. Z jej pomocą sama napisałam zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Jaki będzie skutek - nie wiem ale wyjaśniała moje wątpliwości w sposób klarowny i robiła to szybko. Zdarzyło się, że pytanie zadałam o godzinie 22.00 a odpowiedź miałam już po dwóch godzinach tego samego dnia czyli o północy! Trochę dłużył mi się czas do otrzymania pierwszej porady. rozumiem jednak, że wynikało to z konieczności zapoznania się z materiałem.
Dorota, plastyk, 57 lat
Wypowiedź wyczerpała moje pytania. Dziękuję
Miłosz
Błyskawiczna odpowiedź !! Bardzo rzeczowa. Dziękuję !!
Robert
Porada wyczerpująca, optymistyczna, choć wymaga odpowiedzi na pytanie dodatkowe (które właśnie wysłałem), gdyż wygląda że druga strona sporu zupełnie inaczej interpretuje sytuację.
Paweł, przedsiębiorca, 56 lat
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Miałam takie samo stanowisko jak przedstawione przez Państwa, jednak zrodził się spór i zdania były podzielone. Teraz wszystko jest jasne :) 
Beata, księgowa

Zgodnie z art. 63 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „organ, który wydał decyzję, o warunkach zabudowy jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane jej przeniesienie”.

Zatem przeniesienie warunków zabudowy na inną osobę jest  samo w sobie dozwolone. Jednak z uwagi na konstrukcję tej instytucji nie może mieć zastosowania do sytuacji, w której podmiot, na rzecz którego decyzję o warunkach zabudowy, zmarł. Do skutecznego przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy wymagana jest zgoda strony – beneficjenta warunków - a ten już nie żyje i zgody wyrazić nie może.

Zgodnie z  art. 30 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach dotyczących praw zbywalnych lub dziedzicznych w razie zbycia prawa lub śmierci strony w toku postępowania na miejsce dotychczasowej strony wstępują jej następcy prawni. Status strony w postępowaniu administracyjnym podlega swoistemu dziedziczeniu. Zgodnie z orzecznictwem sadów administracyjnych po zakończeniu postępowania administracyjnego nie wygasa reguła następstwa prawnego, które należy wyprowadzić z regulacji materialnoprawnej prawa administracyjnego w związku z przepisami prawa cywilnego – wyrok NSA z dnia 10 lutego 2009 r., sygn. akt I OSK 329/08, LEX nr 515989.

Z orzeczeń sądów administracyjnych wynika także, ze w razie śmierci strony organ administracji publicznej musi rozstrzygnąć, czy uprawnienia lub obowiązki, których dotyczy postępowanie, mają charakter osobisty, czy rzeczowy lub majątkowy (tak m.in.: wyrok WSA w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2010 r., sygn. akt I SA/Wa 1621/09, LEX nr 750701). Od tego zależy możliwość wstąpienia następców prawnych do postępowania (przejęcie uprawnień strony przez następców prawnych). 

W doktrynie panuje pogląd, że uprawnienia wynikające z decyzji o warunkach zabudowy są zbywalne. Świadczy o tym chociażby art. 63 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który pozwala na przenoszenie praw z tej decyzji. Natomiast Kodeks cywilny przesądza, czy określone prawo jest dziedziczne. Zgodnie z art. 922 Kodeksu cywilnego prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. Do spadku nie należą jedynie prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, oraz prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami. Prawa z decyzji o warunkach zabudowy, pomimo wydania takiej decyzji dla oznaczonej osoby, nie są ściśle związane z osoba adresata decyzji. O treści decyzji o warunkach zabudowy nie decydują żadne osobiste przymioty strony, ocenia się tylko okoliczności dotyczące planowanej inwestycji i cechy nieruchomości. Niewątpliwie decyzja o warunkach zabudowy ma charakter majątkowy, a nie osobisty. Możliwość jej przenoszenia na inne podmioty w drodze czynności prawnej, przesądza także o dziedzicznym charakterze praw z niej wynikających.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Skoro tak, to należy uznać, ze następca prawny dziedziczy także uprawnienia wynikające z decyzji o warunkach zabudowy. Nie ma tu konieczności dodatkowych procedur. Jedynie dla skorzystania z warunków zabudowy należy legitymować się prawnie potwierdzonym dziedziczeniem, czyli poświadczeniem dziedziczenia w formie aktu notarialnego lub postanowieniem sądowym o stwierdzeniu nabycia spadku.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.

Podobne materiały

Czy można zablokować inwestycję celu publicznego?

Czy istnieje możliwość zablokowania budowy stacji bazowej telefonii komórkowej na sąsiadującej z moją działce? Urząd gminy przysłał mi obwieszczenie...

Czy sąsiad może postawić budynek wyższy niż mur bez powiadomienia mnie o tym?

Miedzy mną a sąsiadem w granicy jest mur o wysokości 2 m, który jest kontynuacją budynku ustawionego plecami do mojej działki. Widzę, że...

Decyzja o warunkach zabudowy wydana na zmarłą osobę

Ojciec w ramach aktu darowizny odziedziczył po ciotce ziemię. Ziemia była ziemią rolniczą, która następnie została przekształcona i podzielona na...

Szerokość drogi dojazdowej a pozwolenie na budowę

Jestem właścicielem działki leśnej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na tym terenie jest możliwość zabudowy jednorodzinnej. Zgodnie...

Odstępstwa od wymogu zachowania odpowiedniej odległości od granicy działki

Istniejący od 30 lat budynek mieszkalny jednorodzinny jest zlokalizowany w odległości 1,20 m od granicy działki. Jako inwestor planuję zmianę konstrukcji...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »