Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odszkodowanie za wykorzystywanie ściany budynku gospodarczego

Na posesji mam budynek gospodarczy na linii granicy z sąsiadem (oczywiście za zgodą sąsiada). Sąsiad w latach 70. na całej mojej ścianie „dokleił” swój budynek gospodarczy (za zgodą wtedy jeszcze ówczesnego właściciela). Obecnie sąsiadka dokonała pomiarów geodezyjnych swojej działki i wyszło, że 0,5 a jej działki zajmujemy my (przesunięty płot). Umówiliśmy się na zapłatę, wniosę ją. Czy jednak możemy żądać odszkodowania za wykorzystywanie ściany naszego budynku gospodarczego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odszkodowanie za wykorzystywanie ściany budynku gospodarczego

Zasiedzenie służebności po stronie sąsiadki z tytułu korzystania ze ściany

Obawiam się, że Pana roszczenia są bezzasadne. Co prawda ścianę postawił Pan czy też raczej krewny, ale obecnie prawnie znajduje się ona na działce sąsiadów – jak rozumiem. Idąc dalej – poprzednik – działając w dobrej wierze, użyczył sąsiadom „ściany”, a Pan i Pana żona, nabywając grunt po nim, weszliście w prawa i obowiązki w zakresie tegoż użyczenia.

Zgodnie z treścią art. 225 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 224 § 2 w sytuacji bezumownego korzystania z cudzej nieruchomości posiadacz w złej wierze lub posiadacz w dobrej wierze, który dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy, zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy.

Jak sam Pan stwierdził, budynki były stawiane w latach 70., więc do tej pory możemy mieć już nawet ewentualną możliwość zasiedzenia służebności po stronie sąsiadki z tytułu korzystania ze ściany.

Więc nie – odszkodowanie się Panu nie należy. Jednak może Pan wywalczyć kwestię granicy działki poprzez sprawę o rozgraniczenie.

Macie 30 lat wymagalne do zasiedzenia pasa gruntu sąsiadki. Tego spornego, o który się sąsiadka upomina. Granice prawne nieruchomości to granice, których przebieg można odtworzyć na gruncie w oparciu o istniejące na tę okoliczność dokumenty, przy czym dokumenty te winny odpowiadać technicznym standardom geodezyjno-kartograficznym (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 19 października 2007 r., sygn. akt II SA/KE 425/07). Szczegółowy wykaz dokumentów, które mogą stanowić podstawę ustalenia przebiegu granic, zawiera rozporządzanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz. U. 45, poz. 453). Rodzaje dokumentów stanowiących podstawę ustalenia przebiegu granic wymienione są w §§ od 3 do 6 tegoż rozporządzenia.

W tym miejscu warto przypomnieć, że przez stan prawny rozumieć należy także stan powstały na skutek zasiedzenia przygranicznych pasów gruntu, o czym sąd powinien rozstrzygnąć w sprawie o rozgraniczenie (m.in. postanowienia SN z dnia 26 kwietnia 1967 r., sygn. akt III CRN 424/66).

Jeśli więc granica przebiega tak od 30 lat,spokojnie można to podnieść w zakresie zasiedzenia w toku sprawy o rozgraniczenie.

Nie wiem, z jakiego tytułu był tam geodeta i czy było postępowanie rozgraniczeniowe i czy cokolwiek Pan podpisywał, ale warto byłoby może zastanowić się, czy oddawać sąsiadce pieniądze – za nic.

Zobacz też: Wysokie drzewa przy budynku

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie »