Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odszkodowanie za wykorzystywanie ściany budynku gospodarczego

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-01-22

Na posesji mam budynek gospodarczy na linii granicy z sąsiadem (oczywiście za zgodą sąsiada). Sąsiad w latach 70. na całej mojej ścianie „dokleił” swój budynek gospodarczy (za zgodą wtedy jeszcze ówczesnego właściciela). Obecnie sąsiadka dokonała pomiarów geodezyjnych swojej działki i wyszło, że 0,5 a jej działki zajmujemy my (przesunięty płot). Umówiliśmy się na zapłatę, wniosę ją. Czy jednak możemy żądać odszkodowania za wykorzystywanie ściany naszego budynku gospodarczego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Obawiam się, że Pana roszczenia są bezzasadne. Co prawda ścianę postawił Pan czy też raczej krewny, ale obecnie prawnie znajduje się ona na działce sąsiadów – jak rozumiem. Idąc dalej – poprzednik – działając w dobrej wierze, użyczył sąsiadom „ściany”, a Pan i Pana żona, nabywając grunt po nim, weszliście w prawa i obowiązki w zakresie tegoż użyczenia.

 

Zgodnie z treścią art. 225 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 224 § 2 w sytuacji bezumownego korzystania z cudzej nieruchomości posiadacz w złej wierze lub posiadacz w dobrej wierze, który dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy, zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy.

 

Jak sam Pan stwierdził, budynki były stawiane w latach 70., więc do tej pory możemy mieć już nawet ewentualną możliwość zasiedzenia służebności po stronie sąsiadki z tytułu korzystania ze ściany.

 

Więc nie – odszkodowanie się Panu nie należy. Jednak może Pan wywalczyć kwestię granicy działki poprzez sprawę o rozgraniczenie.

 

Macie 30 lat wymagalne do zasiedzenia pasa gruntu sąsiadki. Tego spornego, o który się sąsiadka upomina. Granice prawne nieruchomości to granice, których przebieg można odtworzyć na gruncie w oparciu o istniejące na tę okoliczność dokumenty, przy czym dokumenty te winny odpowiadać technicznym standardom geodezyjno-kartograficznym (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 19 października 2007 r., sygn. akt II SA/KE 425/07). Szczegółowy wykaz dokumentów, które mogą stanowić podstawę ustalenia przebiegu granic, zawiera rozporządzanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz. U. 45, poz. 453). Rodzaje dokumentów stanowiących podstawę ustalenia przebiegu granic wymienione są w §§ od 3 do 6 tegoż rozporządzenia.

 

W tym miejscu warto przypomnieć, że przez stan prawny rozumieć należy także stan powstały na skutek zasiedzenia przygranicznych pasów gruntu, o czym sąd powinien rozstrzygnąć w sprawie o rozgraniczenie (m.in. postanowienia SN z dnia 26 kwietnia 1967 r., sygn. akt III CRN 424/66).

 

Jeśli więc granica przebiega tak od 30 lat,spokojnie można to podnieść w zakresie zasiedzenia w toku sprawy o rozgraniczenie.

 

Nie wiem, z jakiego tytułu był tam geodeta i czy było postępowanie rozgraniczeniowe i czy cokolwiek Pan podpisywał, ale warto byłoby może zastanowić się, czy oddawać sąsiadce pieniądze – za nic.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.

Podobne materiały

Zakaz budowy studni i brak linii wodociągowej

Zgodnie z planem zagospodarowania mogę się budować na mojej działce, ale nie wolno mi kopać studni, ponieważ działka leży w pasie ochronnym strefy...

 

Zmiana użytkowania obiektu budowlanego i uciążliwość sąsiedztwa

Przed 3 laty urząd gminy poinformował mnie, że sąsiad złożył wniosek o rozbudowę istniejącego budynku gospodarczego i zmianę sposobu...

 

Uporządkowanie zaniedbanej nieruchomości

Kupuję zaniedbaną nieruchomość (nieużytki), na której w granicy są wybudowane budynki gospodarcze sąsiadów. Chciałbym to jakoś uporządkować, bo...

 

Zalewanie działki przez sąsiada

Sprawa dotyczy zalewania mojej działki przez sąsiada. Moja działka jest nachylona w kierunku zgodnym z przylegającą ulicą. Sąsiad po wybudowaniu...

 

Problem z wodami gruntowymi

Wybudowałem dom z piwnicą zgodnie z zezwoleniem na budowę. Od kilku lat mam problem z wodami gruntowymi, które mnie zalewają. Okazała się, że...

 

Bezprawne nawożenie ziemi na działkę przez sąsiada

Mam problem z bezprawnym nawożeniem ziemi na działkę przez sąsiada. Mieszkam na osiedlu domków jednorodzinnych, od jakiegoś czasu właściciel...

 

Kara za usunięcie drzewa bez zezwolenia

Mam kłopot z usunięciem drzewa w miejscowości pod Warszawą (miejscowość jest wpisana do rejestru zabytków). Konserwator zabytków w urzędzie...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »