Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odpłatne przyłączenie do prywatnego rurociągu wody - jak się zabezpieczyć?

Podłączam się do istniejącego, prywatnego rurociągu wody. Dotychczasowi współwłaściciele odpłatnie - co ja akceptuję - wyrażają na to zgodę. Jak zabezpieczyć swe prawa na przyszłość dla siebie i przyszłych użytkowników korzystających z tego sposobu zaopatrzenia swych posesji w wodę? Nadmieniam, iż wystąpiłem o warunki zabudowy dla obecnej nieruchomości, którą zamierzam podzielić na cztery działki, na których w przyszłości powstaną cztery domy mieszkalne jednorodzinne. Poproszę o wzór umowy na tę okoliczność lub dokument.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpłatne przyłączenie do prywatnego rurociągu wody - jak się zabezpieczyć?

Zgoda sąsiada na podpięcie

Sama zgoda jest niezbędna, jednak nie daje żadnych gwarancji co do korzystania z rurociągu w przyszłości, zarówno Panu, jak i każdemu przyszłemu właścicielowi nieruchomości. Sama ustna zgoda czy nawet pisemna umowa daje sąsiadowi prawo do jej odwołania w każdym czasie; nadto nie przechodzi na przyszłych właścicieli działki czy działek po podziale obecnej działki. 

Tak naprawdę, aby mieć prawo dla działki i dla działek po podziale do korzystania z owego prywatnego rurociągu, należy zawrzeć przed notariuszem umowę o odpłatne ustanowienie służebności. 

W Pana sytuacji należy zatem dążyć do ustanowienia służebności gruntowej, a to wymaga dochowania formy aktu notarialnego. 

Stosuje się tu przepisy dotyczące ustanawiania służebności drogi koniecznej i niestety, przy braku dobrej woli sąsiada, nie da się uniknąć drogi sądowej. Zasady ustanawiania służebności drogi koniecznej określa z kolei art. 145 Kodeksu cywilnego, który wskazuje, że jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej (analogicznie do przewodów wodociągowych/ kanalizacyjnych), wówczas właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności. 

Sprawa przed sądem

Jeśli zatem sąsiad się nie zgodzi, to przed sądem trzeba byłoby wykazać brak odpowiedniego dostępu do przewodów/sieci. Jeśli Pan jako właściciel z własnej winy pozbawił się dostępu do wyżej wskazanych albo ma inny dostęp to sąd oddali pozew. Służebność powinna być wytyczona z jak najmniejszym obciążeniem gruntów, przez które przechodzi – przy unikaniu zbędnych kosztów i utrudnień dla właścicieli sąsiednich działek.

Służebność zawarta odpłatnie

A zatem najpierw proszę zachęcić sąsiada do zawarcia odpłatnej służebności przed notariuszem. Proszę wskazać, że pokryje Pan koszty notarialne. Notariusz od razu złoży wniosek o wpis służebności do ksiąg wieczystych dla Pana i sąsiada nieruchomości. Co do kosztów takiego aktu notarialnego, to jest to uzależnione od wartości nieruchomości. Maksymalne stawki od wartości do 3000 zł to 100 zł, ale już przy wartościach z przedziału od 60 000 zł do 1 000 000 zł stawka taksy notarialnej wyniesie 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł.

Z art. 290 § 2 Kodeksu cywilnego wynika, że w razie podziału nieruchomości obciążonej (tj. obecnie Pańskiej) służebność utrzymuje się w mocy na częściach utworzonych przez podział. Jednak gdy wykonywanie służebności ogranicza się do jednej lub kilku z nich, właściciele pozostałych części mogą żądać ich zwolnienia od służebności.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Paulina Olejniczak-Suchodolska

O autorze: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie »