Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odległość obiektu użyteczności publicznej od lasu

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-04-09 • Aktualizacja: 2022-05-19

Czy coś się zmienia w nowym prawie budowlanym, jeśli chodzi o zmianę kwalifikacji obiektu mieszkalnego na użyteczności publicznej – jaka musi być odległość od granicy lasu? Jeśli mam za ogrodzeniem LsVI, a budynek jest oddalony o 4 m, to czy mogę zmienić jego przeznaczenie? Jaką powinienem przejść procedurę urzędową?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odległość obiektu użyteczności publicznej od lasu

Czym jest budynek użyteczności publicznej?

Ustawa prawo budowlane w ogóle nie definiuje budynku użyteczności publicznej. Czyni to rozporządzenie: „budynku użyteczności publicznej - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny”.

Przed Panem wyzwanie w zakresie przepisów przeciwpożarowych. Rozporządzenie określa odległość budynków ZL, od granicy lasu, wskazując, że należy przyjmować, jak odległość ścian tych budynków od ściany budynku ZL z przekryciem dachu rozprzestrzeniającym ogień. Odległości określa tabela rozporządzenia. Zgodnie z § 271 pkt 2 „jeżeli jedna ze ścian zewnętrznych usytuowana od strony sąsiedniego budynku lub przekrycie dachu jednego z budynków jest rozprzestrzeniające ogień, wówczas odległość określoną w ust. 1 należy zwiększyć o 50%, a jeżeli dotyczy to obu ścian zewnętrznych lub przekrycia dachu obu budynków – o 100%”. Skoro tabela określa 8 m, to będzie to odpowiednio 12 m.

Rozporządzenie określa nadto wymogi co do szerokości schodów, ciągów komunikacyjnych, dojść dla niepełnosprawnych, szerokości drzwi, wentylacji, dźwigów, miejsc parkingowych, instalacji.

Może Pan zgłosić zmianę przeznaczenia budynku, ale obawiam się, że z uwagi na odległość od lasu może być to problem.

Zobacz też: Wymiar miejsca parkingowego

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »