Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odkupienie połowy budynku i odliczenie nakładów na remont

Joanna Korzeniewska • Opublikowane: 2019-04-15 • Aktualizacja: 2021-07-10

Z bratem jesteśmy od 8 lat właścicielami nieruchomości zabudowanej w wielkości 1/2 udziału. Ja mieszkam w tej nieruchomości, a brat od kilkunastu lat tu nie mieszka. Chciałbym odkupić od brata jego udział. Rzeczoznawca wycenił nieruchomość i moje pytanie brzmi, czy od 1/2 wartości nieruchomości przysługuje mi prawo odliczenia nakładów poniesionych na: remont dachu, wymianę 40-letniej instalacji CO, wymianę zmurszałej podłogi na parterze wraz z wykonaniem izolacji i ociepleniem, wymianę drzwi i okien, ogrzewanie budynku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odkupienie połowy budynku i odliczenie nakładów na remont

Pożytki i przychody przypadające współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów

Sprawy dotyczące współwłasności często należą do trudnych i niestety nie zawsze udaje się rozwiązać je na drodze polubownej i trzeba iść do sądu.

Aby móc odpowiedzieć na Pana pytanie, należy wziąć pod uwagę przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące współwłasności, czyli art. 195 i następne. Zgodnie z art. 195 „własność jednej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom. Współwłasność może być w częściach ułamkowych albo łączna, czyli bezudziałową”. W Pana przypadku jest to współwłasność w częściach ułamkowych i każdy ma równy udział.

Zgodnie z art. 207 „pożytki i przychody przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów i także w takim samym stosunku ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną”. W związku z tym wszelkie ciężaru muszą być ponoszone w tym wypadku w równych częściach. Dlatego też może Pan domagać się od brata zwrotu połowy poniesionych nakładów. Rozumiem, że nakłady te obejmowały całą nieruchomość, gdyż obejmowały takie rzeczy jak remont dachu, wymiana instalacji czy ogrzewanie budynku. Nie może Pan domagać się ich całości, gdyż połowa została uczyniona na Pańską połowę i Pan odnosi również korzyści związane z dokonanymi ulepszeniami i inwestycjami.

Dlatego też możliwe jest wniesienie do sądu roszczenia. Warto na chwilę przyjrzeć się orzecznictwu dotyczącego tej sprawy. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2016 r., sygn. akt V ACa 835/15, we wspomnianym wyżej przepisie chodzi o szerokie rozumienie wydatków na rzecz wspólną obejmujące wszystkie wydatki w ramach zwykłego zarządu, jak i z jego przekroczeniem, czyli użyteczne, konieczne a także zbytkowne. Rozumie się tam wszelkie wydatki poniesione na rzecz wspólną. Roszczenie to ma obligacyjny charakter i staje się wymagalne z chwilą dokonania nakładu. Zostało to również tak samo określone w orzeczeniu Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 23 stycznia 2014 r., sygn. akt I ACa 451/13. Stwierdzono w nim również, że jest to żądanie zasądzenia konkretnej sumy pieniężnej, nie ma charakteru okresowego, a więc obowiązuje podstawowy termin przedawnienia. Termin ten, zgodnie z art. 118, liczy 10 lat i w tym wypadku powinno się go liczyć od chwili dokonania nakładów.

Ma więc Pan silne podstawy do tego, by domagać się zwrotu części pieniędzy. Jeśli nie uczyni tego dobrowolnie, pozostaje droga sądowa. Wówczas w takim postępowaniu najważniejsze są dwie rzeczy, dwie przeszkody do pokonania. Po pierwsze, trzeba wykazać, że rzeczywiście dokonał Pan takich nakładów, takich wydatków, a po drugie, jakiej one były wysokości. Dobrze jest mieć jakieś rachunki czy faktury. Wydatki, jakie Pan poniósł, niewątpliwie należą przynajmniej do nakładów użytecznych, a prawdopodobnie i koniecznych, gdyż dotyczą one niezwykle istotnych kwestii dla funkcjonowania nieruchomości, takich jak dach, instalacja, ogrzewanie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – klikając w link »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »