Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niepewne granice działek

Eliza Rumowska • Opublikowane: 2017-02-13 • Aktualizacja: 2021-07-08

Mój dziadek postawił  płot, przesuwając granicę działki. Teraz okazało się, że chodnik przez nas wykonany znajduje się na naszym terenie, ale po zewnętrznej stronie płotu. Pod tym chodnikiem przechodzi również sieć wodociągowa, a przy samym płocie umieszczono hydrant i sieć telefoniczną. Nie jest to uregulowane przez ZDM (sprawdziłam). Sąsiad uświadomił mi, że w razie wypadku (np. złamanie nogi) na tym chodniku to ja ponoszę odpowiedzialność. Czy tak jest? Co mam zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niepewne granice działek

Jeżeli to jest Pani własność, to zgodnie z art. 140 Kodeksu cywilnego ma Pani prawo ją rozporządzać. Bowiem ten przepis Kodeksu cywilnego stanowi: „w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą”.

Jeżeli więc nie ma żadnych przeciwwskazań od strony budowlanej, to ma Pani prawo przenieść ogrodzenie tak, by okalało w całości Pani działkę. Jednak w sytuacji, gdy ogrodzenie graniczy z drogą publiczną, konieczne jest uzgodnienie z właścicielem drogi. Oto od ulicy ogrodzenie nie może przekraczać linii rozgraniczających ulicy z Pani działką. Jeżeli plan miejscowy przewiduje poszerzenie drogi, trzeba będzie odsunąć ogrodzenie w głąb działki i pozostawić poza nim pas gruntu przewidziany na drogę. Dlatego powinna Pani to sprawdzić w miejscowym urzędzie miasta (gminy), aby mieć pewność, że Pani inwestycja jest dopuszczalna.

W przypadku działek położonych wzdłuż skrzyżowania dróg może się też okazać, że ogrodzenie musi mieć ścięty narożnik. Jeśli bowiem po otrzymaniu zgłoszenia o zamiarze budowy ogrodzenia starosta dojdzie do wniosku, że jego wykonanie w granicach działki ograniczy widoczność użytkownikom dróg, a tym samym spowoduje zagrożenie bezpieczeństwa, może w drodze decyzji wyrazić sprzeciw i zobowiązać inwestora do uzyskania pozwolenia na budowę ogrodzenia z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa.

Natomiast co do infrastruktury przesyłowej (woda, telefon), która z natury powinna biec w pasie drogowym (pobocza), a mimo wszystko biegnie przez Pani działkę – to ma Pani prawo wystąpić o ustanowienie służebności przesyłu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – klikając w link »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »