Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Najem kawałka działki na budynek gastronomiczny

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-07-04 • Aktualizacja: 2021-07-08

Czy wynajmując kawałek działki w celu postawienia budynku gastronomicznego niezwiązanego na stałe z gruntem i wynajmując go innej osobie, muszę zakładać działalność? Jak duży budynek mogę postawić? Wiem, że do 25m2 na zgłoszenie, a czy dałbym radę postawić większy bez pozwolenia na budowę bez stałych fundamentów? Jak mogę dzierżawić kawałek terenu pod gastronomię od miasta?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Najem kawałka działki na budynek gastronomiczny

Dzierżawa nieruchomości w celu prowadzenia działalności gospodarczej

Jak zrozumiałam z Pana pytania, jest Pan właścicielem nieruchomości, którą chciałby Pan wydzierżawić jakiejś innej osobie w celu posadowienia na niej budynku i, jak zakładam, prowadzenia w nim działalności gospodarczej. Zapytał Pan, czy w celu zawarcia takiej umowy dzierżawy zarejestrować działalność gospodarczą. Otóż nie jest to konieczne, jeśli dzierżawa nie będzie prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły.

Zgodnie bowiem z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, konkretnie art. 2 tej ustawy, działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Moim zdaniem Pan nie będzie wynajmował nieruchomości w sposób zorganizowany. Przede wszystkim nie posiada Pan, jak zakładam, wielu takich nieruchomości, które nabywa Pan po to, aby potem wynająć czy wydzierżawić. Pan po prostu posiadając nieruchomość, będzie czerpał z niej tzw. pożytki cywilne, czyli dochody z tytułu umowy dzierżawy.

Potwierdzeniem prawidłowości powyższego stwierdzenia może być choćby teza wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25.10.1995 r., w sprawie II SA 1059/94, w którym sąd stwierdził, że „wynajmowanie pomieszczeń we własnym domu jednorodzinnym, stanowiące czerpanie pożytków cywilnych z rzeczy (art. 53 par. 2 KC), nie jest prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (poprzednik ustawy o swobodzie działalności gospodarczej)”.

Przenosząc to na Pana sytuację, dzierżawa własnej nieruchomości niemająca charakteru zorganizowanego nie powoduje konieczności zarejestrowania przez Pana działalności gospodarczej.

Możność dzierżawy gruntów bez konieczności prowadzenia działalności potwierdza także art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazując jako źródło przychodu najem, podnajem, dzierżawę i poddzierżawę oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawę, poddzierżawę działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą .

A jak Pan może dzierżawić grunt? Musi Pan wygrać przetarg, gdyż jednostki samorządu terytorialnego organizują przetargi na dzierżawę czy najem nieruchomości. Jak bowiem stanowi art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.

W przetargach takich ustalane są warunki, jakie należy spełniać celem dzierżawy w tym wysokość wadium, jakie należy wpłacić, aby przystąpić do przetargu.

Jaki rodzaj budynku można postawić bez pozwolenia na budowę?

Jeśli natomiast chodzi o Pana pytanie dotyczące tego, jaki rodzaj budynku może Pan postawić bez pozwolenia na budowę, to pozwolę sobie poniżej zacytować Panu art. 29 ust 1 pkt 1–2 c, który stanowi, że pozwolenia na budowę nie wymaga budowa – wymienię jedynie budynki:

1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:

a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,

1a) wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;

2) wolno stojących parterowych budynków gospodarczych w tym garaży, altan oraz przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;

2a) wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki.

Natomiast budowa taka podlega obowiązkowi zgłoszenia organowi budowlanemu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »