Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Najem kawałka działki na budynek gastronomiczny

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-07-04

Czy wynajmując kawałek działki w celu postawienia budynku gastronomicznego niezwiązanego na stałe z gruntem i wynajmując go innej osobie, muszę zakładać działalność? Jak duży budynek mogę postawić? Wiem, że do 25m2 na zgłoszenie, a czy dałbym radę postawić większy bez pozwolenia na budowę bez stałych fundamentów? Jak mogę dzierżawić kawałek terenu pod gastronomię od miasta?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Na moje pytanie odpowiadała pani mec. Katarzyna Bereda. Z jej pomocą sama napisałam zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Jaki będzie skutek - nie wiem ale wyjaśniała moje wątpliwości w sposób klarowny i robiła to szybko. Zdarzyło się, że pytanie zadałam o godzinie 22.00 a odpowiedź miałam już po dwóch godzinach tego samego dnia czyli o północy! Trochę dłużył mi się czas do otrzymania pierwszej porady. rozumiem jednak, że wynikało to z konieczności zapoznania się z materiałem.
Dorota, plastyk, 57 lat
Wypowiedź wyczerpała moje pytania. Dziękuję
Miłosz
Błyskawiczna odpowiedź !! Bardzo rzeczowa. Dziękuję !!
Robert
Porada wyczerpująca, optymistyczna, choć wymaga odpowiedzi na pytanie dodatkowe (które właśnie wysłałem), gdyż wygląda że druga strona sporu zupełnie inaczej interpretuje sytuację.
Paweł, przedsiębiorca, 56 lat
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Miałam takie samo stanowisko jak przedstawione przez Państwa, jednak zrodził się spór i zdania były podzielone. Teraz wszystko jest jasne :) 
Beata, księgowa

Jak zrozumiałam z Pana pytania, jest Pan właścicielem nieruchomości, którą chciałby Pan wydzierżawić jakiejś innej osobie w celu posadowienia na niej budynku i, jak zakładam, prowadzenia w nim działalności gospodarczej. Zapytał Pan, czy w celu zawarcia takiej umowy dzierżawy zarejestrować działalność gospodarczą. Otóż nie jest to konieczne, jeśli dzierżawa nie będzie prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły.

Zgodnie bowiem z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, konkretnie art. 2 tej ustawy, działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Moim zdaniem Pan nie będzie wynajmował nieruchomości w sposób zorganizowany. Przede wszystkim nie posiada Pan, jak zakładam, wielu takich nieruchomości, które nabywa Pan po to, aby potem wynająć czy wydzierżawić. Pan po prostu posiadając nieruchomość, będzie czerpał z niej tzw. pożytki cywilne, czyli dochody z tytułu umowy dzierżawy.

Potwierdzeniem prawidłowości powyższego stwierdzenia może być choćby teza wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25.10.1995 r., w sprawie II SA 1059/94, w którym sąd stwierdził, że „wynajmowanie pomieszczeń we własnym domu jednorodzinnym, stanowiące czerpanie pożytków cywilnych z rzeczy (art. 53 par. 2 KC), nie jest prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (poprzednik ustawy o swobodzie działalności gospodarczej)”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Przenosząc to na Pana sytuację, dzierżawa własnej nieruchomości niemająca charakteru zorganizowanego nie powoduje konieczności zarejestrowania przez Pana działalności gospodarczej.

Możność dzierżawy gruntów bez konieczności prowadzenia działalności potwierdza także art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazując jako źródło przychodu najem, podnajem, dzierżawę i poddzierżawę oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawę, poddzierżawę działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą .

A jak Pan może dzierżawić grunt? Musi Pan wygrać przetarg, gdyż jednostki samorządu terytorialnego organizują przetargi na dzierżawę czy najem nieruchomości. Jak bowiem stanowi art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.

W przetargach takich ustalane są warunki, jakie należy spełniać celem dzierżawy w tym wysokość wadium, jakie należy wpłacić, aby przystąpić do przetargu.

Jeśli natomiast chodzi o Pana pytanie dotyczące tego, jaki rodzaj budynku może Pan postawić bez pozwolenia na budowę, to pozwolę sobie poniżej zacytować Panu art. 29 ust 1 pkt 1–2 c, który stanowi, że pozwolenia na budowę nie wymaga budowa – wymienię jedynie budynki:

1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:

a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,

1a) wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;

2) wolno stojących parterowych budynków gospodarczych w tym garaży, altan oraz przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;

2a) wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki.

Natomiast budowa taka podlega obowiązkowi zgłoszenia organowi budowlanemu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.

Podobne materiały

Otwarcie warsztatu i sklepu

Czy można przekształcić budynek gospodarczy i otworzyć warsztat samochodowy 2-stanowiskowy oraz sklep z częściami samochodowymi na terenie...

Budowa sklepu a zasada dobrego sąsiedztwa

Moja posesja sąsiaduje z działkę, na której ma zostać wybudowany sklep o pow. do 2000 m 2 w warunkach zabudowy. Od mojej granicy ma...

Sklep na działce przeznaczonej na działalność nieuciążliwą

Posiadam działkę 20-arową. Jest przeznaczona pod działalność nieuciążliwą. Czy mogę na niej postawić budynek – na parterze byłby sklep spożywczy,...

Rekompensata za umieszczenie szyldów na wspólnym budynku

Mieszkam w budynku, gdzie jest dwóch właścicieli – jednym z nich jestem ja. Sąsiad na parterze przekształcił mieszkanie na użytkowe...

Zmiana statusu najmowanego lokalu

Od kilku lat wynajmuję lokal użytkowy. W umowie jest zapisane, że przyjmuje lokal, dokonam w nim remontu, będę wykorzystywać zgodnie...

Usytuowanie hali produkcyjnej na działce przemysłowej

Sprawa dotyczy usytuowania nowej hali produkcyjnej na działce przemysłowej. Działka sąsiednia nie jest zabudowana. Do uzyskania pozwolenia na budowę wymagana...

Jak przeciwdziałać budowie galerii handlowej?

W bezpośrednim sąsiedztwie granic naszych domostw ma powstać duża galeria handlowa o powierzchni kilkudziesięciu tyś. m 2 . Przychylny...

Otwarcie warsztatu mimo zakazu

Mój sąsiad zarejestrował działalność gospodarczą – mechanika samochodowa – i zaczął ją prowadzić na swojej posesji. W tym też celu...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »