Kategoria: Nadzór budowlany, samowola budowlana

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kontrola PINB dotycząca sposobu użytkowania domu

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-09-03

Od kilku miesięcy mieszkam w nowym domu mieszkalnym. Zorganizowałem w nim jedną imprezę, a kilka razy wynająłem 2 pokoje. Teraz będę miał kontrolę z PINB w sprawie zmiany sposobu użytkowania. Co mam im powiedzieć?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję bardzo za profesjonalną poradę. Szybka i konkretna odpowiedź, to ważne w obliczu różnych kryzysów życiowych.
Irena
Szybka i fachowa odpowiedź, przystępny język. Bardzo ważne - to pisemna forma, która pozwala na spokojną analizę. Na pewno ponownie skorzystam.
Małgorzata
Tak właśnie zrobiłem. Odwołałem się do Sądu.
Sylwester
Pomoc uzyskana szybko i konkretnie. Napewno skorzystam z usług eporady jeśli oczywiście będzie taka konieczność.
Katarzyna
Jestem bardzo zadowolony z udzielonej mi odpowiedzi. W mojej sprawie skorzystałem już z wcześniejszych wizyt (na żywo), ale tak wyczerpującej informacji wyjaśniającej jaką otrzymałem na portalu ePorady24 nigdzie nie otrzymałem. Bardzo treściwie, same konkrety bez zbędnego skupiania się na drobnych detalach. 
Dariusz, 52 lata

Jak sam Pan napisał – kilka razy wynajął Pan mieszkanie. Wynajem mieszkania jest zmianą sposobu użytkowania.

 

Zgodnie z art. 71a ust. 1 ustawy Prawo budowlane „w razie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego zgłoszenia, właściwy organ, w drodze postanowienia: wstrzymuje użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części; nakłada obowiązek przedstawienia w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w art 71 ust 2 W myśl natomiast z art 71 a ust 2 Prawa budowlanego po upływie terminu lub na wniosek zobowiązanego, właściwy organ sprawdza wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust 1 pkt 2, i – w przypadku stwierdzenia jego wykonania – w drodze postanowienia ustala wysokość opłaty legalizacyjnej. W przypadku zaś niewykonania w terminie obowiązku, o którym mowa w ust 1, albo dalszego użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, pomimo jego wstrzymania, albo zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, pomimo wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art 71 ust 3–5, właściwy organ, w drodze decyzji, nakazuje przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części” (art. 71a ust. 4 Prawa budowlanego).

 

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zgodnie z art. 71 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.

 

Stosownie do art. 35 ust. 2 i 3 ustawy o usługach turystycznych (wynajem pokoi) mogą być one prowadzone także w innych obiektach i w gospodarstwach rolników i prowadzenie takich usług nie zmienia sposobu użytkowania takich obiektów.

 

Po pierwsze musi Pan udowodnić, że nie wynajął mieszkania, ale użyczył znajomym, nie prowadzi najmu w domu Jeśli już organ ma na to dowody, proszę wskazać, że była to wyjątkowa sytuacja, dom nie jest przeznaczony pod najem. Nie zmieniły się warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.

 

Nie ma opłaty legalizacyjnej, jeśli nie chce Pan na stałe wynajmować pokoi – czyli zmienić charakteru użytkowania budynku. Może Pan zapłacić grzywnę za samowolną zmianę, nic więcej. Zorganizowanie grilla nie jest zmianą sposobu użytkowania, chodzi o najem, a nie o grilla czy altankę lub namiot.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »