Jak zweryfikować, czy płot jest zbudowany zgodnie z przepisami?

Proszę o informację, w jaki sposób mogę zweryfikować, czy płot jest zbudowany zgodnie z przepisami. Obecnie utrudnia mi on znacząco transport opału realizowany samochodami, które nie są w stanie wjechać pomiędzy płot a słup energetyczny. Proszę o ścieżkę postępowania w tej sprawie. Według mojej wiedzy jest to droga gminna, utrzymywana jest przez służby gminne.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak zweryfikować, czy płot jest zbudowany zgodnie z przepisami?

Ustawa dotycząca odległości obiektów budowlanych od dróg publicznych

Przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, jak również wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego; Dz. U. Nr 140, poz. 1481) reglamentują zakres aktywności człowieka w odniesieniu do dokonywanych w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Najmniejsza odległość obiektów budowlanych od dróg publicznych, liczona od zewnętrznej krawędzi jezdni (czyli części drogi przeznaczonej do ruchu pojazdów – art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych), powinna wynosić:

  • w przypadku drogi ekspresowej dla terenów zabudowanych miast i wsi – 20 m, a poza terenem zabudowy – 40 m,
  • w przypadku drogi ogólnodostępnej krajowej na terenie zabudowy miast i wsi – 10 m, a poza terenem zabudowy – 25 m,
  • w przypadku drogi ogólnodostępnej wojewódzkiej na terenie zabudowy miast i wsi – 8 m, a poza terenem zabudowy – 20 m,
  • w przypadku drogi ogólnodostępnej: gminnej, lokalnej, miejskiej i zakładowej na terenie zabudowy miast i wsi – 6 m, a poza terenem zabudowy – 15 m,
  • w przypadku autostrady na terenie zabudowy miast i wsi – 30 m, a poza terenem zabudowy – 50 m (art. 43 ust. 1).

Art. 43 ustawy o drogach publicznych wskazuje, w jakiej odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni poszczególnych rodzajów dróg można usytuować obiekty budowlane (w tym płoty). I tak na przykład (na terenie zabudowanym) jest to: 10 m od drogi krajowej, 8 m od drogi wojewódzkiej i powiatowej, 6 m od drogi gminnej. Zgodnie z przytoczonym przepisem (ust. 2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, podana odległość może być mniejsza, ale potrzebne jest do tego uzyskanie zgody zarządcy drogi, wydanej przed zgłoszeniem przez inwestora takiej budowy i/lub rozpoczęciem wykonywania robót budowlanych.

Należy więc zwrócić się z pisemnym zapytaniem do zarządcy drogi, tu: gminy, żądając wyjaśnienia, czy wyrazili zgodę na usytuowanie ogrodzenia w odległości mniejszej niż ustawowe 6 m.

Co więcej należy zaznaczyć, że takowe usytuowanie ogrodzenia narusza przepisy prawa budowlanego i stanowi zagrożenie dla pojazdów wielkogabarytowych poruszających się po drodze. Gmina powinna zareagować. W ostateczności można złożyć skargę czy powództwo cywilne.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »