Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak przeciwdziałać budowie galerii handlowej?

• Autor: Katarzyna Siwiec

W bezpośrednim sąsiedztwie granic naszych domostw ma powstać duża galeria handlowa o powierzchni kilkudziesięciu tyś. m2. Przychylny pomysłowi UM rozpoczął procedury zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania dla tego terenu. Zgłaszamy uwagi do władz, że taka galeria w bezpośrednim sąsiedztwie naszych domów będzie bardzo uciążliwa, a wartość naszych posesji znacznie się obniży. Jakie działania możemy podjąć w celu ochrony naszego interesu? Jak przeciwdziałać budowie galerii handlowej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak przeciwdziałać budowie galerii handlowej?

Możliwości odwoławcze dotyczące projektu studium

W odpowiedzi na zadane przez Pana pytanie wyjaśniam, że jeżeli wszczęto procedurę zmiany studium, możecie Państwo, a nawet powinniście składać pisemne zastrzeżenia. Taką procedurę przewiduje art. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W ust. 11 mowa jest o tym, że w ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania studium (także zmiany) wójt, burmistrz, prezydent wyznacza w ogłoszeniu termin, w którym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu studium, nie krótszy niż 21 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia studium. Nie wiem czy zastrzeżenia, o których Pan pisze przybrały właśnie taką formę czy są to jakieś działania wyprzedzające.

Najlepiej, abyście Państwo działali grupowo. Czym więcej zastrzeżeń ze strony zainteresowanych, tym lepiej. Wójt, burmistrz, prezydent musi się ustosunkować do Państwa uwag i zastrzeżeń. Oczywiście należy podnosić w nich argumenty, o których Pan pisze, o utracie wartości nieruchomości, o uciążliwym sąsiedztwie galerii, o hałasie, zwiększonym ruchu samochodowym, o tym, że na sąsiednich działkach są wyłącznie domy, a nie obiekty przemysłowe itd.

Gdyby okazało się, że Państwa uwagi nie zostaną wzięte pod uwagę, proszę pamiętać, że istnieje jeszcze droga odwoławcza. Po pierwsze uchwała o zmianie studium musi zostać przedstawiona wojewodzie, który stwierdzi jej zgodność z prawem. Ponadto trzeba też pamiętać, że studium uchwala rada, wójt, burmistrz lub prezydent tylko przedstawia projekt, proszę zatem spróbować przekonać radnych w gminie żeby galeria nie powstawała. Czasami mieszkańcy przychodzą na sesje rady gminy, czasami korzystają ze znajomości, czasami zapraszają radnych na zorganizowane spotkanie, wszystkie sposoby są dobre aby zniechęcić do uchwalenia takiej uchwały.

Jeżeli żadne z powyższych działań nie przyniesie rezultatu pozostanie jeszcze droga sądowa. Zgodnie z treścią art. 101 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym mówi, że każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem, podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego. 

W tym postępowaniu będzie można jednak podnosić kwestie bardziej formalne tj. że np. nie rozpatrzono Państwa uwag. Czas na taką merytoryczną „walkę” jest właśnie teraz, na etapie projektowania zmiany. Proszę poza pisemnymi uwagami, które koniecznie trzeba składać, spróbować też zainteresować radnych sytuacją i postarać się przekonać do nieuchwalenia zmiany studium.

Niestety nic innego nie jestem w stanie doradzić bo tylko taka jest droga formalna, jak ją wyżej opisałam. Natomiast z praktyki mi wiadomo, że dobrze jest starać się, mając poparcie wśród radnych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Katarzyna Siwiec

O autorze: Katarzyna Siwiec

Radca prawny, absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 17 lat pracująca w zawodzie prawnika i udzielająca porad prawnych, od 2010 roku prowadzi własną kancelarię. Specjalizuje się w obsłudze prawnej zarówno przedsiębiorców z różnych branż, jak i osób fizycznych.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie »