Kategoria: Zgłoszenie, pozwolenie, procedury

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego

Autor: Agata Alberska • Opublikowane: 2016-04-20

Inwestor uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę domu jednorodzinnego z infrastrukturą techniczną i murem oporowym. W trakcie realizacji inwestycji za namową kierownika budowy inwestor zamiast muru oporowego wykonał skarpę. Czy niewykonanie muru oporowego, który oprócz stabilizacji skarpy miał funkcję zatrzymywania wód opadowych na terenie inwestora, jest odstąpieniem istotnym od zatwierdzonego projektu budowlanego?

Agata Alberska

»Wybrane opinie klientów

Jestem zadowolony ze szczegółowych informacji. Są podparte paragrafami i zawierają istotę prawną. Chociaż zwykłym ludziom , takim jak ja czasem jest potrzebna odpowiedź -tak lub nie. Wtedy się nie gubią w tym wszystkim. Jednak zawsze istnieje u Państwa możliwość zadania, dodatkowego pytania. Jest to bardzo potrzebne. Jesteście Profesjonalni. Dziękuję!
Krzysztof
Sprawna obsługa, łatwa dostępność i krótki termin odpowiedzi.
Maria, 51 lat, praca biurowa
Opinia była rzeczowa i na temat zadany w pytaniu.
Jacek, prezes, 65 lat
Precyzyjna porada, super napisana, jasna i czytelna :)
Dominika, 28 lat
Informacja z komentarzem jest bardzo wyczerpujaca. Skierowala mnie w dobrym kierunku. Podparla filarami prawa. Dziekuje
Joanna, 58 lat
Porada profesjonalna całkowicie rozwiązująca moje wątpliwości.
Jacek, emeryt, 70 lat
Oceniam bardzo wysoko włożoną pracę w wyjaśnienie sprawy; szybko i wyczerpująco
Anna, kierownik marketingu, 32 lata
Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź. Po raz kolejny skorzystałam z Państwa pomocy i jestem bardzo zadowolona. Jeszcze raz dziękuję.
Jolanta
Dziękuję bardzo za wyczerpującą odpowiedź. Odpowiedź dostałam szybko, i była ona wyczerpującą. Prawnik Pan Maciej Sądej, przedstawił sprawę jasno i przede wszystkim przestałam się martwić sprawa na którą nie mam wpływu. Bo oczywiście, jak się czyta w internecie, to dostaje się masę różnych opcji, opinii, które mogą być nieprawdziwe lub są sprzeczne. 
Edyta, nauczyciel, 46 lat
Dziękuję, choć cena porady tania nie była to jednak w pełni wyczerpująca interesujące mnie zagadnienie.
Bożena
Polecam tą formę usługi. Na spokojnie można w domu zastanowić się jakie jeszcze ważne pytanie zadać, i kolejny raz poradzić się w tej samej cenie.
Barbara, 58 lat
Są to dla mnie jasne odpowiedzi 
Andrzej, 59 lat, kierowca
Pan Marcin Sądej po raz trzeci udzielał mi porady w sprawach podatkowych i po raz trzeci jestem w pełni usatysfakcjonowana Jego poradą. Do tej pory 4 razy korzystałam z usług ePorad24 i za każdym razem otrzymywałam poradę składającą się dwóch członów. Pierwszy to prezentacja przepisów dotyczących mego pytania, a druga to zwięzły \"łopatologiczny\" przepis co i jak uczynić w moim przypadku. Jestem zadowolona w 100% z porady. 
Małgorzata, licencjonowany zarządca nieruchomości, 71 lat
Tak jak czytałam w innych opiniach, wyjaśnienia są bardzo prosto sformułowane, zrozumiałe dla kogoś, kto na co dzień nie ma czynienia z prawem. Wspaniałą rzeczą jest możliwość zadawania dodatkowych pytań. Pozwala to rozwiać jakiekolwiek wątpliwości.
Joanna, nauczyciel, 44 lata
Jestem zadowolony z udzielonej mi porady. Odpowiedz szybka, napisana prostym , zrozumiałym językiem, wyczerpująca temat. 
Czarek
Na moje zapytanie , otrzymałam bardzo szybką wyczerpującą odpowiedź , zrozumiałym językiem (nie prawniczym) napisaną . Korzystała z ePorady24 moja znajoma , która była bardzo zadowolona z szybkiej i solidnej usługi . Dlatego ja również zwróciłam się do nich o pomoc. Z czystym sumieniem POLECAM TĄ FIRMĘ .Zamykam swoją opinie w krótkich słowach, SZYBKO , SOLIDNIE , PROFESJONALNIE I NIE DROGO!!!
Grażyna
Serdeczne dzieki za porade
Grzegorz
Nie wypowiadam się na forach internetowych i nie wystawiam opinii- jednak tym razem poczułam, że muszę napisać o Państwa portalu, ponieważ jest wspaniały. Jestem zachwycona. Rzadko zdarzają się mi problemy natury prawnej, więc nie mam kontaktu z prawnikami. Ten portal okazał się najlepszym dla mnie rozwiązaniem, gdy nastąpiło takie zdarzenie. Przystępna cena, natychmiastowe odpowiedzi i to bardzo wyczerpujące. Zostałam poprowadzona znakomicie, aby rozwiązać swój problem. Gratulacje dla założycieli, dla świetnych prawników. Już poleciłam swoim znajomym i polecam wszystkim. 
Małgorzata
Udzielona odpowiedź w pełni mnie satysfakcjonuje. Z całą pewnością będę korzystać z eporady24, jeżeli oczywiście zajdzie taka potrzeba.
Dorota, nauczyciel, 52 lata
Odpowiedzi na zadane problemy są naprawdę fachowe ale co cenię najbardziej to że są rzetelne.
Adam
Jestem zadowolony, szybka ,rzetelna odpowiedź, profesjonalna.
Andrzej
Bardzo fachowa i zrozumiała odpowiedz od prawnika
Hubert
Szybka i rzeczowa odpowiedź, w której odniesiono się do każdego mojego pytania. Jestem bardzo zadowolony i cieszę, że jest taki serwis. To o wiele wygodniejsze rozwiązanie niż próba szukania i umawiania się z prawnikiem face-to-face.
Marcin
Wyczerpujące wyjaśnienia.
Jarosław, 55 lat, nauczyciel
Wszystko super
Ihor, 24 lata, przedsiębiorca
Drugi raz skorzystałam z porady prawnej ePorady24. W obu przypadkach porady udzielił mi p. Marcin Sądej. Sprawy bardzo dokładnie omówił, a na zakończenie wypunktował kolejne etapy postępowania. To co wydawało mi się dość zawikłane po przeglądaniu darmowych portali internetowych z poradami prawnymi, nagle stało się jasne i proste. 
Małgorzata, licencjonowany zarządca nieruchomości, 71 lat

Grażyna, 58 lat, nauczyciel
Dla mnie wszystko jest super
IRENA, 65 lat, technik - ekonomista,obecnie na emeryturze
Szybka i terminowa obsługa. Jestem zadowolona z wykonania usługi. Dziękuję bardzo za pomoc.
Grażyna
Porada jaką otrzymałam jest wnikliwa i satysfakcjonująca. W wątpliwej sytuacji na pewno będę korzystała z Państwa usług
Joanna, księgowa, 58 lat

W przypadku gdy roboty budowlane zostały wykonane w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu, będzie miało miejsce postępowanie naprawcze, które przejmują organy nadzoru budowlanego.

Kwestia oceny istotności odstępstw od projektu budowlanego pozostawiona została uznaniu administracyjnemu. Zasadniczo zmiany uznane za nieistotne nie prowadzą do zrealizowania całkowicie innej, nowej inwestycji pozbawionej charakterystycznych parametrów i cech właściwych dla obiektu zatwierdzonego w pierwotnym pozwoleniu na budowę. Z kolei, mimo że Prawo budowlane* samo tego nie definiuje, na podstawie jego art. 36a można ustalić, że istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu ma miejsce, gdy dochodzi do zmiany:

  • zagospodarowania działki lub terenu (np. inwestor chce inaczej usytuować sklep względem sąsiednich działek);
  • charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego, tj. kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości, liczby kondygnacji;
  • ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
  • zamierzonego sposobu użytkowania budowlanego lub jego części.

Jeżeli dochodzi do jednej ze wspomnianych zmian, trzeba wstrzymać prace budowlane niezgodne z zatwierdzonym projektem budowlanym i złożyć wniosek o zmianę pozwolenia na budowę.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., II SA/Go 285/13:

„W uzasadnieniu decyzji organ szczegółowo opisał przebieg postępowania w niniejszej sprawie, wskazując następnie, że o kwalifikacji obiektu budowlanego jako konstrukcji oporowej lub ogrodzenia decyduje – na co wskazuje się w orzecznictwie sądów administracyjnych – funkcja tego obiektu. Jeżeli zatem dany obiekt budowlany został wzniesiony na granicy poziomów gruntów, konstrukcyjnie i funkcjonalnie służy on powstrzymywaniu osuwania się ziemi z działki położonej wyżej, choć oczywiście przy okazji pełnić może także pobocznie funkcję ogrodzenia, to wówczas taki obiekt należy zakwalifikować jako mur oporowy. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane konstrukcję oporową zalicza do budowli wymienionych w art. 3 pkt 3, przez które rozumie się każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury. Budowa takiego obiektu nie została natomiast zwolniona z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, wynikającego z art. 28 ust. 1 ustawy.

Ustawa Prawo budowlane nie definiuje pojęcia"istotne odstępstwa od projektu budowlanego". W art. 36a ust. 5 ustawodawca natomiast wymienia sytuacje, których nie należy kwalifikować jako nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę. Wśród nich w punkcie 2 wskazano charakterystyczne parametry obiektu budowlanego; kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości liczby kondygnacji. Wobec powyższego zmiana parametrów obiektu budowlanego takich jak jego długość i wysokość stanowi istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego, które stosownie do treści art. 36a ut. 1 ustawy, wymagało uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Z akt sprawy wynika, że mur oporowy według obecnych jego parametrów, wzniesiony został bez uprzedniej zmiany decyzji Prezydenta Miasta nr [...] o zatwierdzeniu projektu zamiennego i udzieleniu pozwolenia na budowę, tym samym jego wzniesienie nastąpiło w warunkach samowoli budowlanej.”

Natomiast zgodnie z wyrokiem NSA, II OSK 7/10:

„W krótkim uzasadnieniu skargi kasacyjnej wywodzi się, że sąd pierwszej instancji uznał nieprawidłowo, iż w związku ze zmianą technologii wykonania muru oporowego nie nastąpiło istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego polegającego na wykonaniu tego muru w technologii z pali wierconych. Obowiązujące w dacie zmiany technologii przepisy Prawa budowlanego nie precyzowały, na czym polega istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego. Zdaniem skarżącego, a także Prokuratora Okręgowego w Gdańsku – zmiana technologii stanowiła istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego. Według obecnie obowiązujących przepisów zmiana technologii wykonania muru oporowego stanowi istotne odstąpienie od projektu budowlanego, dotyczy bowiem charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego. Już sam fakt badania przez biegłego kwestii bezpieczeństwa wykonania muru w innej technologii jest istotną wskazówką, że zmiana technologii musi być rozpatrywana pod względem bezpieczeństwa, a więc jest niewątpliwie kwestią istotną, która winna skutkować koniecznością uzyskania zmiany pozwolenia na budowę. Sąd ponadto bez szczegółowego wyjaśnienia, przyjął, że przerwa w budowie została spowodowana tylko zawieszeniem postępowań lub wstrzymaniem wykonania decyzji, nie zważając na to, iż pozwolenie na budowę wygasłoby, gdyby przerwa w budowie trwała ponad 2 lata z przyczyn leżących po stronie inwestora.

W związku z powyższym przedstawiona sytuacja może kwalifikować się jako istotne odstępstwo.

Ponadto sugeruję posłużenie się argumentem, iż budowa muru wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, a więc jego niewybudowanie stanowiłoby niewypełnienie obowiązków administracyjnych a co się z tym wiąże – istotne odstąpienie od warunków.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 6 czerwca 2011 r., II SA/Op 430/10:

„Nie wyłącza ona tym samym kwalifikacji muru oporowego, jako obiektu budowlanego, którego budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę (por. wyroki WSA w Białymstoku z dnia 15 kwietnia 2010 r., sygn. akt II SA/Bk 54/10 i z dnia 17 marca 2011 r., sygn. akt II SA/Bk 847/10, wyrok WSA w Gdańsku z dnia 11 marca 2009 r., sygn. akt II SA/GD 467/08, wyrok NSA z dnia 21 marca 2006 r., sygn. akt II OSK 667/05, opubl. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych http://orzeczenia.nsa.gov.pl). W niniejszej sprawie postępowanie przed organami nadzoru budowlanego wszczęte zostało w związku z wybudowaniem przez skarżących w granicy ich działki muru, oddzielającego ich nieruchomość od nieruchomości sąsiedniej. Bezspornym jest, że na jego budowę inwestorzy nie uzyskali decyzji o pozwoleniu na budowę, jak również jego realizacja nie była objęta pozwoleniem na budowę budynku mieszkalnego wybudowanego w granicach nieruchomości skarżących.”

*Prawo budowlane (Dz. U. 1994 r. Nr 89, poz. 414)

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Brak pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego

Jestem w trakcie zakupu nieruchomości pod działalność gospodarczą (działki i budynków na tej działce). Właśnie się okazało, że sprzedający nie posiada pozwolenia na użytkowanie obiektu. Właściciel twierdzi, że budynki były zaadaptowane z pomieszczeń gospodarczych przed 1990 r. Stąd moje pytanie: co mi grozi, jeśli kupię taką nieruchomość?

Nadbudowa poddasza bez pozwolenia

W roku 2004 podnieśliśmy cały dom o dwa pustaki i przykryliśmy go nowym, trochę zmienionym dachem. W związku z tym budynek się podniósł i poddasze wykorzystaliśmy na cele mieszkalne. Zaznaczam, że nie mieliśmy planów adaptacji poddasza i pozwoleń. Jak mogę teraz zalegalizować tę nadbudowę i ile to kosztuje?

Daszek usytuowany wzdłuż płotu

Chciałabym postawić wzdłuż ogrodzenia z sąsiadem niewielkie zadaszenie na metalowej konstrukcji, bez pełnych ścian, tylko z poziomymi deskami, aby wyglądało to estetycznie. Spadek daszku skierowany byłby w stronę mojej posesji. Chciałabym tam trzymać kosze na śmieci segregowane i niesegregowane. Co o tym mówią przepisy? Pozwolenia na budowę pewnie nie potrzebuję, ale czy może ten daszek być usytuowany wzdłuż płotu? Czy sąsiad mógłby mieć jakieś sprzeciwy poparte prawnie? Według plany działka jest na terenie budownictwa mieszkaniowego (symbol MN).

Zakup domu posadowionego na granicy działki

Jest mi oferowany dom w Warszawie, wybudowany w 1958 roku, posadowiony na granicy działki z sąsiadem. Dom sprzedaje wnuczka byłej właścicielki będąca obecnie jej spadkobierczynią. Czy po upływie ponad 50 lat od budowy domu sąsiad może zażądać pewnego dnia przebudowy domu tak, aby był on odsunięty od granicy działki na odległość 3 metrów (zakładając, że nie będzie w ścianie otworów okiennych itp.)? Dodam, iż obecna właścicielka domu nie posiada żadnej wiedzy na temat ewentualnie wydanej jej babci zgodny przez sąsiada na budowę domu w granicy działki. Nawet jeśli taka zgoda była, to albo ustna, a nawet jeśli w formie pisemnej, to się nie zachowała. Co począć w takiej sytuacji?

Postawienie kontenerów magazynowych – czy na zgłoszenie?

Chciałbym na wynajmowanej nieruchomości postawić kilka kontenerów magazynowych, niezwiązanych na stałe z gruntem, o powierzchni 6 do 30 m2. Gdzie to należy zgłosić? Wynajmowaną działkę wraz z budynkiem (96m2) wykorzystuję w prowadzeniu działalności gospodarczej. Teren ma 12 arów. Rozumiem, że takie kontenery nie wymagają pozwolenia na budowę? Proszę o wskazówki!

Pozwolenie na budowę przed scaleniem działek

Planuję realizację budynku wielorodzinnego na 5 działkach należących do 5 właścicieli. Działki nie mają dostępu do drogi publicznej. W celu realizacji inwestycji przewiduję scalenie tych działek. Czy do uzyskania pozwolenia na budowę wystarczy służebność dla jednej działki, czy muszą ją mieć wszystkie działki? Pozwolenie na budowę chcę uzyskać przed scaleniem działek.

Przesunięcie budynku o 1 metr

Dostałem pozwolenie na budowę domu na terenie bez planu zagospodarowania przestrzennego. Rozpocząłem budowę i zrobiłem zmianę, która interpretowana jest jako zmiana istotna (przesunięcie budynku o 1 metr z zachowaniem wszystkich granic i ciągłości linii zabudowy). W międzyczasie uchwalono plan zagospodarowania przestrzennego, w którym zaznaczono, że w mojej lokalizacji takie domy są niedozwolone. Normalnie złożyłbym wniosek o nowe warunki zabudowy na podstawie działającego pozwolenia na budowę, ale nie mogę tego zrobić, ponieważ nowy plan zagospodarowania przestrzennego nie pozwala na zabudowę tego rodzaju. Czy jest jakieś prawne rozwiązanie problemu?Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »