Inwentaryzacja ścian przed wykonaniem elewacji przez kierownika budowy

Czy jeżeli mówimy o inwentaryzacji powykonawczej elementów ulegających zakryciu, to chodzi też ściany budynku? Jestem kierownikiem budowy i zarzuca mi się, że nie dopełniłam obowiązku z Prawa budowlanego, bo nie zrobiłam inwentaryzacji geodezyjnej ścian obiektu budowanego obiekt przed wykonaniem elewacji.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Inwentaryzacja ścian przed wykonaniem elewacji przez kierownika budowy

Inwentaryzacja w toku budowy

Jak rozumiem, chodzi Pani o art. 43 ustęp 3 ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z art. 43 ust. 3 ww. ustawy: „obiekty lub elementy obiektów budowlanych, ulegające zakryciu, wymagające inwentaryzacji, o której mowa w ust. 1, podlegają inwentaryzacji przed ich zakryciem”.

Inwentaryzacja taka musi być dokonana w toku budowy, przed zakryciem obiektów lub ich elementów. Takie unormowanie niewątpliwie ma na celu zabezpieczenie odpowiedniej dokumentacji, w szczególności w celu włączenia jej do zbiorów geodezyjno-kartograficznych. Ustęp 1 mówi zaś o inwentaryzacji podwykonawczej wymaganej dla wybudowanego obiektu budowlanego.

Inwentaryzacja wymaga, aby zostały zmierzone długość i grubość ścian, a także wysokość pomieszczeń.

Stan budynku przed zakryciem elewacją

Inwentaryzacja ta ma obrazować aktualny stan budynku, tj. w ustępie 3, stan przed zakryciem. Kluczowe jest zatem udzielenie odpowiedzi, co jest ,,obiektem lub elementem ulegającym zakryciu”. Jako, że prace elewacyjne są robotami ulegającymi zakryciu, to ścianę uznać należy za element ulegający zakryciu.

Zarówno przed wykonaniem elewacji, jak i dociepleniem itd., jest zatem wymaga inwentaryzacja ścian.

Art. 2 ust. 7b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wskazuje wszak, że ilekroć mowa o „geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych – rozumie się przez to wykonanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych mających na celu zebranie aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu objętego zamierzeniem budowlanym i sporządzenie dokumentacji geodezyjnej zawierającej wyniki tych pomiarów, w tym mapę opatrzoną, z uwzględnieniem art. 12c ust. 1 pkt 1, klauzulą urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a ust. 1, w oparciu o które mapa ta została sporządzona, albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji”. Tym samym uważam, że wymagana jest inwentaryzacja ścian przed wykonaniem elewacji mocą art. 43 ust. 3 ustawy Prawo budowlane.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Obowiązki kierownika budowy

Zapewnienie realizacji obowiązków wykonania inwentaryzacji należy zaś do kierownika budowy, jeśli został wyznaczony (art. 43 ust. 1b Prawa budowlanego).

Niestety nie widzę przepisów ani nie znajduję orzeczenia, który by wskazywał, że inwentaryzacja ścian przed wykonaniem elewacji nie wchodzi w zakres art. 43 ust. 3 Prawa budowlanego. Klasycznym bowiem przykładem robót ulegającym zakryciu są prace elewacyjne, a zatem elementami ulegającymi zakryciu będą ściany.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Paulina Olejniczak-Suchodolska

O autorze: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »