Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Ekspertyza techniczna przy dobudowie ganku

Kinga Karaś • Opublikowane: 2022-05-12

Czy jest wymagana ekspertyza techniczna przy dobudowie ganku o powierzchni zabudowy 27 m2 do budynku mieszkalnego? Jakie są wymagane dokumenty do zgłoszenia w starostwie powiatowym?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ekspertyza techniczna przy dobudowie ganku

Dobudowanie ganku do domu

Podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (zwana dalej: ustawą). W przedstawionym stanie fatycznym mamy do czynienia z dobudową ganku do domu.

Zgłoszenie dobudowy

Dobudowa ganku do domu, pod warunkiem, iż będzie on miał maksymalnie 35 m2, nie wymaga pozwolenia na budowę, ale wymaga dokonania zgłoszenia. Do takiego zgłoszenia budowy ganku wymagane są w zasadzie dwa załączniki, są nimi: oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz szkice lub rysunki zamierzonej inwestycji. Nie jest jednak wymagany projekt budowany oraz ekspertyza.

Brak konieczności dokonania ekspertyzy technicznej

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 15 lit. a ustawy: „nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa: przydomowych: ganków o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki”.

Stosownie do art. 30 ust. 2a „do zgłoszenia należy dołączyć:

1) oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2;

2) odpowiednie szkice lub rysunki – w zależności od potrzeb;

3) pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, w szczególności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

4) projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane w przypadku:

a) budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 9, 23 i 30, oraz

b) instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. e;

5) projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane, w przypadku budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 27 i 28”.

Podsumowując, brak jest obowiązku zlecenia i dołączania ekspertyzy technicznej. Do zgłoszenia należy bezwzględnie dołączyć dwa załączniki: oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz szkice lub rysunki zamierzonej inwestycji.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »