Kategoria: Zgłoszenie, pozwolenie, procedury

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Działka rolnicza a siedlisko

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-10-23

Nie jestem rolnikiem, ale chciałbym wybudować na działce rolniczej tzw. siedlisko. Działka spełnia warunki zabudowania. Właścicielem działki jest mój brat, który chce mi ją przekazać darowizną. Czy to on musi wystąpić o pozwolenie na budowę jako rolnik? Czy takie rozwiązanie jest możliwe?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Szybka i fachowa odpowiedź, przystępny język. Bardzo ważne - to pisemna forma, która pozwala na spokojną analizę. Na pewno ponownie skorzystam.
Małgorzata
Tak właśnie zrobiłem. Odwołałem się do Sądu.
Sylwester
Pomoc uzyskana szybko i konkretnie. Napewno skorzystam z usług eporady jeśli oczywiście będzie taka konieczność.
Katarzyna
Jestem bardzo zadowolony z udzielonej mi odpowiedzi. W mojej sprawie skorzystałem już z wcześniejszych wizyt (na żywo), ale tak wyczerpującej informacji wyjaśniającej jaką otrzymałem na portalu ePorady24 nigdzie nie otrzymałem. Bardzo treściwie, same konkrety bez zbędnego skupiania się na drobnych detalach. 
Dariusz, 52 lata
Bardzo szybko i sprawnie, polecam :)
Jolanta

Uchwalenie i opublikowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla określonego obszaru oznacza ukształtowanie sposobu wykonywania prawa własności dla terenu nieruchomości znajdujących się na tym obszarze. Nie zawsze jednak to nowe ukształtowanie sposobu wykonywania prawa własności ma pełny charakter. Najczęściej następuje to dopiero w toku działań związanych z przystąpieniem do realizacji ustaleń danego planu miejscowego. Realizacja ta może bowiem być uzależniona od uprzedniego spełnienia różnego rodzaju warunków lub wymagań. Mogą one wynikać z ustaleń samego planu miejscowego (zob. np. art. 15 ust. 2 pkt 5–11 lub art. 35 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), jak też z przepisów dotyczących wymagań związanych z działalnością inwestycyjno-budowlaną (zob. np. przepisy prawa budowlanego) albo przepisów określających różne wymagania szczególne, przewidziane niektórymi przepisami szczególnymi (np. prawem geologicznym i górniczym, prawem ochrony środowiska, ustawą o ochronie przyrody).

W związku z tym, w art. 6 ust. 1 ustawy ustalono, że sposób wykonywania prawa własności nieruchomości na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest kształtowany w drodze łącznego zastosowania ustaleń planu miejscowego oraz innych przepisów (oczywiście prawa powszechnie obowiązującego – zob. art. 87 Konstytucji), których uwzględnienie jest przewidziane bądź wymagane na danym obszarze lub w odniesieniu do określonego terenu.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Należy przypomnieć, że ustawowo określone zasady zagospodarowania są formą organizowania działalności budowlano-inwestycyjnej sprzyjającą tworzeniu warunków zapewniających korzystanie z przestrzeni w sposób odpowiadający potrzebom ładu przestrzennego i rozwoju, stosownie do wymagań ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz innych ustaw. Dotyczy to zwłaszcza art. 6 ust. 1 ustawy, który stanowi, że przez ustalenia planu miejscowego i wymagania niektórych przepisów następuje ukształtowanie sposobu wykonywania prawa własności nieruchomości, tak by mogło ono służyć zarówno wymaganiom estetyki, jak i wymaganiom funkcjonalnym, społeczno-gospodarczym, środowiskowym i kulturowym.

Nie odnoszę się do treści uchwały, ale przyjmuję, że działka nadaje się pod określoną zabudowę.

W żadnym wypadku nie jest wymagane posiadanie statusu rolnika.

Nie ma potrzeby wyłączania całej działki spod produkcji rolnej, jeśli działka ma charakter rolny. Pod pojęciem „wyłączenie gruntów rolnych z produkcji” rozumie się: rozpoczęcie innego niż rolnicze lub leśne użytkowanie gruntów (zgodnie z art. 4 pkt 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych Dz. U. z 2013 r., poz. 1205 ze zm.). Zgodnie z tą ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych wyłączenie z produkcji użytków rolnych klas: I, II, III, IIIa i IIIb, użytki rolne wytworzone z gleb pochodzenia organicznego klas IV, IVa, IVb, V i VI oraz grunty wymienione w art. 2 ust 1 pkt 2–10 winno być poprzedzone uzyskaniem decyzji zezwalających na takie wyłączenie.

Zgodnie z nowelizacją wyżej wymienionej ustawy obowiązującą od dnia 1.01.2009 roku (ustawa z dnia 19.12.2008r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych Dz. U. Nr 237, poz. 1657) przepisów ustawy nie stosuje się do gruntów rolnych stanowiących użytki rolne położonych w granicach administracyjnych miast.

Oczywiście można także rozpocząć budowę na brata, a następnie przenieść prawa z decyzji administracyjnej na Panią. Kwestię tę reguluje art. 40 ustawy Prawo budowlane, zgodnie z którym „organ wydający pozwolenie na budowę jest obowiązany – za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana – do przeniesienia go na inny podmiot”.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »