Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Domek o ponadnormatywnych wymiarach na działce ogrodniczej

Filip Syrkiewicz • Opublikowane: 2018-05-25

Posiadam domek o ponadnormatywnych wymiarach na działce ogrodniczej. Ostatnio czytałem na temat możliwości legalizacji obiektów budowlanych i chciałem się dowiedzieć, jak dokonać legalizacji mojej powiększonej altany?

Filip Syrkiewicz

»Wybrane opinie klientów

Na moje pytanie odpowiadała pani mec. Katarzyna Bereda. Z jej pomocą sama napisałam zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Jaki będzie skutek - nie wiem ale wyjaśniała moje wątpliwości w sposób klarowny i robiła to szybko. Zdarzyło się, że pytanie zadałam o godzinie 22.00 a odpowiedź miałam już po dwóch godzinach tego samego dnia czyli o północy! Trochę dłużył mi się czas do otrzymania pierwszej porady. rozumiem jednak, że wynikało to z konieczności zapoznania się z materiałem.
Dorota, plastyk, 57 lat
Wypowiedź wyczerpała moje pytania. Dziękuję
Miłosz
Błyskawiczna odpowiedź !! Bardzo rzeczowa. Dziękuję !!
Robert
Porada wyczerpująca, optymistyczna, choć wymaga odpowiedzi na pytanie dodatkowe (które właśnie wysłałem), gdyż wygląda że druga strona sporu zupełnie inaczej interpretuje sytuację.
Paweł, przedsiębiorca, 56 lat
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Miałam takie samo stanowisko jak przedstawione przez Państwa, jednak zrodził się spór i zdania były podzielone. Teraz wszystko jest jasne :) 
Beata, księgowa

W pierwszej kolejności należy wskazać, że w obrębie rodzinnych ogrodów działkowych legalizacji podlegają wyłącznie obiekty budowlane spełniające kryteria określone w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) z uwzględnieniem przepisów odrębnych.

Jednocześnie, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2176) nie jest dopuszczalne wznoszenie altan ogrodowych, które nie spełniają kryteriów określonych w art. 2 pkt 9a ustawy.

Przez altanę ogrodową rozumieć należy wolnostojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany spełniający tę funkcję, położony na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz o wysokości do 5 m przy dachach stromych i 4 m przy dachach płaskich, przy czym do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m2.

Analogiczne kryteria obowiązują w odniesieniu do budynków gospodarczych, z wyłączeniem unormowań dotyczących przeznaczenia oraz powierzchni dodatkowej.

Przekroczenie, bądź niespełnienie którejkolwiek z cech obiektu określonych w art. 13 ust. 1 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych aktualizuje po stronie stowarzyszenia ogrodowego obowiązek zgłoszenia naruszenia organowi nadzoru budowlanego. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w tym zakresie oraz stwierdzeniu naruszenia przepisów, stowarzyszenie wypowiada umowę dzierżawy.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Altany nienormatywnie nie podlegają ustawowemu wyłączeniu od obowiązku uzyskania pozwolenia na ich budowę, rozbudowę lub nadbudowę. Stwierdzenie uchybienia tym przepisom może powodować również sankcje prawnokarne wobec osób, które dopuściły się prowadzenia robót budowlanych bez wymaganego pozwolenia na zasadzie art. 90 ustawy – Prawo budowlane.

W przypadku likwidacji rodzinnego ogrodu działkowego w związku ze zwrotem wywłaszczonej nieruchomości, bądź w razie wygaśnięcia prawa do działki wzniesione z naruszeniem przepisów altany nie będą stanowić przedmiotu odszkodowania.

Istotnym uprawnieniem działkowca jest możliwość uprzedniego wystąpienia do organu nadzoru budowlanego (właściwego miejscowo powiatowego inspektora nadzoru budowlanego) z wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zgodność obiektu z wymogami określonymi w art. 2 pkt 9a ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Do wniosku załączyć należy aktualny wypis z ewidencji działek oraz oświadczenie działkowca o powierzchni zabudowy altany działkowej znajdującej się na jego działce, zawierające również wskazanie powierzchni tarasów, werand lub ganków.

Za wydanie zaświadczenia nie pobiera się opłaty skarbowej.

Ponieważ altana ponadnormatywna jest z definicji obiektem, którego wzniesienie wymaga wydania pozwolenia na budowę, do oceny możliwości zastosowania procedury legalizacyjnej należy sięgnąć po przepisy odrębne. W niniejszym przypadku takim aktem jest ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, która jednoznacznie wyklucza możliwość sytuowania obiektów o parametrach wyższych niż określone w art. 13.

W konsekwencji, w odniesieniu do obiektu, który kryteriów takich nie będzie spełniał, działkowiec będzie zobligowany do doprowadzenia go do stanu zgodności z przepisami. Oznaczać to będzie zatem konieczność dokonania częściowej rozbiórki altany, która umożliwi dostosowanie jej do wymogów ustawy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy odpłatnych porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile kosztuje porada prawna?

Wszystkie sprawy wyceniane są indywidualnie i zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje. Ceny zaczynają się od 40 zł.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin od momentu zaakceptowania wpłaty. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.

Podobne materiały

Kiedy można budować w granicy?

Kiedy można budować w granicy działki? Czy właściciel sąsiedniej działki może wybudować dom bez otworów okiennych od mojej strony w odległości...

Budowa budynku gospodarczego blisko granicy działki

Mam pytanie o prawo budowlane z 1985 roku. Problem dotyczy budowy budynku gospodarczego na sąsiedniej posesji około pół metra od mojej granicy. Moja...

Zmiana użytkowania lokalu na dom pogrzebowy

Czy na działce określonej w studium uwarunkowań przestrzennych jako „usługowo-produkcyjna” mogę zmienić sposób użytkowania lokalu na dom...

Budowa domu przy drodze wewnętrznej

Posiadam działkę, na której buduję dom przy drodze wewnętrznej, droga ma długość 150 m od drogi wojewódzkiej (niedługo powiatowej) do końca mojej...

Podniesienie ściany kolankowej bez projektu

Inwestor podniósł ścianę kolankową bez projektu. Podniesienie to nie wykracza poza maksymalną wielkość w planie zagospodarowania. Dom w tym stanie...

Przesunięcie budynku o 1 metr

Dostałem pozwolenie na budowę domu na terenie bez planu zagospodarowania przestrzennego. Rozpocząłem budowę i zrobiłem zmianę, która interpretowana...

Czy do budowy drogi wewnętrznej potrzebne jest pozwolenie?

Planuję budowę domu na działce rolnej, posiadam warunki zabudowy. Chodzi jednak o drogę dojazdową. Działka nie ma bezpośredniego dostępu do drogi...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »