Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Decyzja o warunkach zabudowy wydana na zmarłą osobę

Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2019-05-03

Ojciec w ramach aktu darowizny odziedziczył po ciotce ziemię. Ziemia była ziemią rolniczą, która następnie została przekształcona i podzielona na 3 działki budowlane. Wójt gminy wydał decyzję o warunkach zabudowy na te 3 działki. Decyzja ta została wydana jeszcze w 2009 roku na ciotkę, która później zmarła. Nie dysponujemy decyzją o warunkach zabudowy, a urząd gminy odmawia wydania tego dokumentu, argumentując, że był wystawiony na osobę, która już nie żyje. Stąd też pytanie, czy istnieją przepisy, które umożliwiają przepisanie decyzji o warunkach zabudowy na ojca lub też na mnie? Jeśli tak, to jak to można wykonać? Problem w tym, że urząd gminy takiego rozwiązania nie widzi, a wystąpienie z wnioskiem o wydanie nowej decyzji jest czasochłonne i wymaga uzyskania opinii od wielu instytucji.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 63 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „organ, który wydał decyzję, o której mowa w art. 59 ust. 1, jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane jej przeniesienie”.

Zostało to potwierdzone także w wyroku NSA z dnia 14 kwietnia 2010 r. „Decyzja o warunkach zabudowy zawsze wydana jest na rzecz jej adresata, wnioskodawcy, zaś inne osoby, mogą uzyskać przeniesienie jej na swoją rzecz (a zatem uzyskać możliwość wykorzystania jej w ewentualnym procesie inwestycyjnym) jedynie za zgodą osoby, której przysługuje prawo powołania się na tę decyzję (czy to pierwotnego wnioskodawcy, czy też osoby, która nabyła prawo z decyzji wskutek przeniesienia na podstawie art. 63 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)” (sygn. akt II OSK 646/09).

Zgodnie natomiast z art. 30 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego „ sprawach dotyczących praw zbywalnych lub dziedzicznych w razie zbycia prawa lub śmierci strony w toku postępowania na miejsce dotychczasowej strony wstępują jej następcy prawni”.

Jak wynika z powyższego, decyzja w zakresie warunków zabudowy nie jest związana z prawem własności do nieruchomości, której dotyczy – są to dwa oddzielne pojęcia. Adresatem takiej decyzji może być więc podmiot zupełnie obcy.

Jak wynika z przepisów Kodeksu, a także powyższych przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzja w zakresie warunków zabudowy jest prawem zbywalnym.

Mając natomiast na uwadze art. 922 Kodeksu cywilnego nie są to prawa i obowiązki ściśle związane z osobą zmarłego, a możliwość ich przenoszenia zgodnie z art. 63 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przesądza o zbywalnym charakterze praw.

Z uwagi na powyższe jak najbardziej możliwe jest przeniesienie uprawnienia w zakresie decyzji o warunkach zabudowy. Z takim oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przeniesieniu powinni wystąpić spadkobiercy zmarłej cioci. Proszę pamiętać jednak, iż takie uprawnienie będzie aktualne w przypadku dokonania postępowania spadkowego i formalnego ujawnienia spadkobierców po zmarłej, a więc po okazaniu prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Kiedy należy uzyskać pozwolenie na użytkowanie instalacji gazowej?

Na podstawie zgłoszenia do wydziału architektury adaptowałem mój biurowiec na hostel. Adaptacja polegała tylko na przystosowaniu pokoi biurowych na pokoje...

 

Użytkowanie obiektu bez pozwolenia na użytkowanie

Zawarliśmy umowę najmu hali produkcyjnej. Zbliża się termin przekazania obiektu. Inwestor nie ma prawomocnego prawa użytkowania. Czy nam, najemcom, grożą...

 

Budowa domu przed przekształceniem działki

Moi rodzice posiadają działkę rolną i chcą ją przekwalifikować na budowlaną, lecz to długo trwa. Czy po przepisaniu działki na mnie (mam...

 

Jak zablokować budowę sąsiada?

Kupiłam działkę budowlaną. Na sąsiedniej działce fundamenty (jednego z budynków przyszłych budynków) przylegają do granicy mojej działki. Zakupiłam...

 

Odziedziczenie działki z warunkami zabudowy

Odziedziczyłem działkę z warunkami zabudowy wydanymi na spadkodawcę, czyli mojego ojca. Czy mogę przenieść te warunki zabudowy na siebie?

 

Dwa stykające się domy na dwóch działkach, czy można wybudować?

Dwa stykające się domy na dwóch działkach, czy można wybudować?

Posiadam 11-arową działkę. Chciałbym ją podzielić i wybudować na każdej z tych działek domek o pow. 35 m 2 , ale w ten...