Kategoria: Zgłoszenie, pozwolenie, procedury

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Decyzja o warunkach zabudowy wydana na zmarłą osobę

Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2019-05-03

Ojciec w ramach aktu darowizny odziedziczył po ciotce ziemię. Ziemia była ziemią rolniczą, która następnie została przekształcona i podzielona na 3 działki budowlane. Wójt gminy wydał decyzję o warunkach zabudowy na te 3 działki. Decyzja ta została wydana jeszcze w 2009 roku na ciotkę, która później zmarła. Nie dysponujemy decyzją o warunkach zabudowy, a urząd gminy odmawia wydania tego dokumentu, argumentując, że był wystawiony na osobę, która już nie żyje. Stąd też pytanie, czy istnieją przepisy, które umożliwiają przepisanie decyzji o warunkach zabudowy na ojca lub też na mnie? Jeśli tak, to jak to można wykonać? Problem w tym, że urząd gminy takiego rozwiązania nie widzi, a wystąpienie z wnioskiem o wydanie nowej decyzji jest czasochłonne i wymaga uzyskania opinii od wielu instytucji.

Katarzyna Bereda

»Wybrane opinie klientów

Szybka i fachowa odpowiedź, przystępny język. Bardzo ważne - to pisemna forma, która pozwala na spokojną analizę. Na pewno ponownie skorzystam.
Małgorzata
Tak właśnie zrobiłem. Odwołałem się do Sądu.
Sylwester
Pomoc uzyskana szybko i konkretnie. Napewno skorzystam z usług eporady jeśli oczywiście będzie taka konieczność.
Katarzyna
Jestem bardzo zadowolony z udzielonej mi odpowiedzi. W mojej sprawie skorzystałem już z wcześniejszych wizyt (na żywo), ale tak wyczerpującej informacji wyjaśniającej jaką otrzymałem na portalu ePorady24 nigdzie nie otrzymałem. Bardzo treściwie, same konkrety bez zbędnego skupiania się na drobnych detalach. 
Dariusz, 52 lata
Bardzo szybko i sprawnie, polecam :)
Jolanta

Zgodnie z art. 63 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „organ, który wydał decyzję, o której mowa w art. 59 ust. 1, jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane jej przeniesienie”.

Zostało to potwierdzone także w wyroku NSA z dnia 14 kwietnia 2010 r. „Decyzja o warunkach zabudowy zawsze wydana jest na rzecz jej adresata, wnioskodawcy, zaś inne osoby, mogą uzyskać przeniesienie jej na swoją rzecz (a zatem uzyskać możliwość wykorzystania jej w ewentualnym procesie inwestycyjnym) jedynie za zgodą osoby, której przysługuje prawo powołania się na tę decyzję (czy to pierwotnego wnioskodawcy, czy też osoby, która nabyła prawo z decyzji wskutek przeniesienia na podstawie art. 63 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)” (sygn. akt II OSK 646/09).

Zgodnie natomiast z art. 30 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego „ sprawach dotyczących praw zbywalnych lub dziedzicznych w razie zbycia prawa lub śmierci strony w toku postępowania na miejsce dotychczasowej strony wstępują jej następcy prawni”.

Jak wynika z powyższego, decyzja w zakresie warunków zabudowy nie jest związana z prawem własności do nieruchomości, której dotyczy – są to dwa oddzielne pojęcia. Adresatem takiej decyzji może być więc podmiot zupełnie obcy.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jak wynika z przepisów Kodeksu, a także powyższych przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzja w zakresie warunków zabudowy jest prawem zbywalnym.

Mając natomiast na uwadze art. 922 Kodeksu cywilnego nie są to prawa i obowiązki ściśle związane z osobą zmarłego, a możliwość ich przenoszenia zgodnie z art. 63 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przesądza o zbywalnym charakterze praw.

Z uwagi na powyższe jak najbardziej możliwe jest przeniesienie uprawnienia w zakresie decyzji o warunkach zabudowy. Z takim oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przeniesieniu powinni wystąpić spadkobiercy zmarłej cioci. Proszę pamiętać jednak, iż takie uprawnienie będzie aktualne w przypadku dokonania postępowania spadkowego i formalnego ujawnienia spadkobierców po zmarłej, a więc po okazaniu prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »