Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Decyzja o warunkach zabudowy wydana na zmarłą osobę

Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2019-05-03 • Aktualizacja: 2021-07-08

Ojciec w ramach aktu darowizny odziedziczył po ciotce ziemię. Ziemia była ziemią rolniczą, która następnie została przekształcona i podzielona na 3 działki budowlane. Wójt gminy wydał decyzję o warunkach zabudowy na te 3 działki. Decyzja ta została wydana jeszcze w 2009 roku na ciotkę, która później zmarła. Nie dysponujemy decyzją o warunkach zabudowy, a urząd gminy odmawia wydania tego dokumentu, argumentując, że był wystawiony na osobę, która już nie żyje. Stąd też pytanie, czy istnieją przepisy, które umożliwiają przepisanie decyzji o warunkach zabudowy na ojca lub też na mnie? Jeśli tak, to jak to można wykonać? Problem w tym, że urząd gminy takiego rozwiązania nie widzi, a wystąpienie z wnioskiem o wydanie nowej decyzji jest czasochłonne i wymaga uzyskania opinii od wielu instytucji.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Decyzja o warunkach zabudowy wydana na zmarłą osobę

Zgodnie z art. 63 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „organ, który wydał decyzję, o której mowa w art. 59 ust. 1, jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane jej przeniesienie”.

Zostało to potwierdzone także w wyroku NSA z dnia 14 kwietnia 2010 r. „Decyzja o warunkach zabudowy zawsze wydana jest na rzecz jej adresata, wnioskodawcy, zaś inne osoby, mogą uzyskać przeniesienie jej na swoją rzecz (a zatem uzyskać możliwość wykorzystania jej w ewentualnym procesie inwestycyjnym) jedynie za zgodą osoby, której przysługuje prawo powołania się na tę decyzję (czy to pierwotnego wnioskodawcy, czy też osoby, która nabyła prawo z decyzji wskutek przeniesienia na podstawie art. 63 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)” (sygn. akt II OSK 646/09).

Zgodnie natomiast z art. 30 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego „ sprawach dotyczących praw zbywalnych lub dziedzicznych w razie zbycia prawa lub śmierci strony w toku postępowania na miejsce dotychczasowej strony wstępują jej następcy prawni”.

Jak wynika z powyższego, decyzja w zakresie warunków zabudowy nie jest związana z prawem własności do nieruchomości, której dotyczy – są to dwa oddzielne pojęcia. Adresatem takiej decyzji może być więc podmiot zupełnie obcy.

Jak wynika z przepisów Kodeksu, a także powyższych przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzja w zakresie warunków zabudowy jest prawem zbywalnym.

Mając natomiast na uwadze art. 922 Kodeksu cywilnego nie są to prawa i obowiązki ściśle związane z osobą zmarłego, a możliwość ich przenoszenia zgodnie z art. 63 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przesądza o zbywalnym charakterze praw.

Z uwagi na powyższe jak najbardziej możliwe jest przeniesienie uprawnienia w zakresie decyzji o warunkach zabudowy. Z takim oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przeniesieniu powinni wystąpić spadkobiercy zmarłej cioci. Proszę pamiętać jednak, iż takie uprawnienie będzie aktualne w przypadku dokonania postępowania spadkowego i formalnego ujawnienia spadkobierców po zmarłej, a więc po okazaniu prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – klikając w link »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »