Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy zniesienie współwłasności może dotyczyć tylko budynków na działce?

Działka o pow. ok. 1200 m2 jest zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi. W jednym budynku mieszka ja wraz z żoną, w drugim dwie szwagierki. Jest to współwłasność po jednej trzeciej. Chcielibyśmy wyjść ze współwłasności, ale jest problem z dogadaniem się, jak to zrobić. Podział fizyczny jest problematyczny, bo nie sposób wytyczyć oddzielny dojazd do drogi – musiałbym korzystać z użyczenia, czego nie chcę. Czy moglibyśmy wyjść ze współwłasności jedynie co do budynków mieszkalnych i gruntu, na którym stoją? Czyli ja z żoną wychodzimy ze współwłasności w budynku zamieszkałym przez szwagierki, a one wychodzą ze współwłasności co do naszego budynku. Natomiast pozostała część działki, jak do tej pory, jest współwłasnością. Takie rozwiązanie wszyscy jesteśmy w stanie zaakceptować.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy zniesienie współwłasności może dotyczyć tylko budynków na działce?

Zniesienie współwłasności nieruchomości w wyniku fizycznego podziału

Artykuł 191 Kodeksu cywilnego (K.c.) stanowi, że własność nieruchomości rozciąga się na rzecz ruchomą, która została połączona z nieruchomością w taki sposób, że stała się jej częścią składową. Oznacza to, że budynek postawiony na działce podlegającej współwłasności staje się własnością wszystkich współwłaścicieli działki. W Pana przypadku są dwa domy i każdy z nich ma 3 właścicieli. Działka, na której stoją domy, również należy do 3 współwłaścicieli. Co do zasady, można znieść współwłasność domów poprzez wzajemne zrzeczenie się swoich udziałów w jednym z budynków na rzecz drugiego budynku, ale nie da się znieść współwłasności działki znajdującej się pod konkretnym domem. Można znieść jedynie współwłasność całej działki, a nie jedynie części pod konkretnym domem. Zniesienie współwłasności działki w Pana sytuacji jest możliwe jedynie w przypadku jej fizycznego podziału i wyodrębnienia odrębnych ksiąg wieczystych.

Kiedy podział fizyczny jest niemożliwy?

Nawet fizyczny podział działki nie jest zawsze możliwy. Zgodnie z art. 211 K.c. – każdy ze współwłaścicieli może żądać, żeby zniesienie współwłasności nastąpiło przez podział rzeczy. Dotyczy to tylko rzeczy podzielnej. Podział fizyczny rzeczy nie jest możliwy, gdy byłby sprzeczny z ustawą lub społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo gdyby pociągał za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości. Zgodnie z 93 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami – podział jest możliwy pod warunkiem zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Odpowiadając więc na Pana pytanie: „czy mogę wyjść ze współwłasności jedynie z budynku mieszkalnego i ziemi pod nim?” – odpowiedź brzmi: Mogą Państwo jedynie znieść współwłasność budynków, a działka, na której stoją, będzie wciąż współwłasnością.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie »