Kategoria: Zgłoszenie, pozwolenie, procedury

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy sąsiad może ją zablokować inwestycję celu publicznego?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-11-10

Właśnie otrzymałam decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ku mojemu zdziwieniu otrzymał ją także właściciel sąsiedniej działki. Czy dobrze rozumiem, że został on w ten sposób automatycznie uznany przez organ wydający decyzję za stronę postępowania? Jeśli tak, to jakich kroków można się spodziewać z jego strony w celu zablokowania mojej inwestycji?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Jestem zadowolony ze szczegółowych informacji. Są podparte paragrafami i zawierają istotę prawną. Chociaż zwykłym ludziom , takim jak ja czasem jest potrzebna odpowiedź -tak lub nie. Wtedy się nie gubią w tym wszystkim. Jednak zawsze istnieje u Państwa możliwość zadania, dodatkowego pytania. Jest to bardzo potrzebne. Jesteście Profesjonalni. Dziękuję!
Krzysztof
Sprawna obsługa, łatwa dostępność i krótki termin odpowiedzi.
Maria, 51 lat, praca biurowa
Opinia była rzeczowa i na temat zadany w pytaniu.
Jacek, prezes, 65 lat
Precyzyjna porada, super napisana, jasna i czytelna :)
Dominika, 28 lat
Informacja z komentarzem jest bardzo wyczerpujaca. Skierowala mnie w dobrym kierunku. Podparla filarami prawa. Dziekuje
Joanna, 58 lat
Porada profesjonalna całkowicie rozwiązująca moje wątpliwości.
Jacek, emeryt, 70 lat
Oceniam bardzo wysoko włożoną pracę w wyjaśnienie sprawy; szybko i wyczerpująco
Anna, kierownik marketingu, 32 lata
Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź. Po raz kolejny skorzystałam z Państwa pomocy i jestem bardzo zadowolona. Jeszcze raz dziękuję.
Jolanta
Dziękuję bardzo za wyczerpującą odpowiedź. Odpowiedź dostałam szybko, i była ona wyczerpującą. Prawnik Pan Maciej Sądej, przedstawił sprawę jasno i przede wszystkim przestałam się martwić sprawa na którą nie mam wpływu. Bo oczywiście, jak się czyta w internecie, to dostaje się masę różnych opcji, opinii, które mogą być nieprawdziwe lub są sprzeczne. 
Edyta, nauczyciel, 46 lat
Dziękuję, choć cena porady tania nie była to jednak w pełni wyczerpująca interesujące mnie zagadnienie.
Bożena
Polecam tą formę usługi. Na spokojnie można w domu zastanowić się jakie jeszcze ważne pytanie zadać, i kolejny raz poradzić się w tej samej cenie.
Barbara, 58 lat
Są to dla mnie jasne odpowiedzi 
Andrzej, 59 lat, kierowca
Pan Marcin Sądej po raz trzeci udzielał mi porady w sprawach podatkowych i po raz trzeci jestem w pełni usatysfakcjonowana Jego poradą. Do tej pory 4 razy korzystałam z usług ePorad24 i za każdym razem otrzymywałam poradę składającą się dwóch członów. Pierwszy to prezentacja przepisów dotyczących mego pytania, a druga to zwięzły \"łopatologiczny\" przepis co i jak uczynić w moim przypadku. Jestem zadowolona w 100% z porady. 
Małgorzata, licencjonowany zarządca nieruchomości, 71 lat
Tak jak czytałam w innych opiniach, wyjaśnienia są bardzo prosto sformułowane, zrozumiałe dla kogoś, kto na co dzień nie ma czynienia z prawem. Wspaniałą rzeczą jest możliwość zadawania dodatkowych pytań. Pozwala to rozwiać jakiekolwiek wątpliwości.
Joanna, nauczyciel, 44 lata
Jestem zadowolony z udzielonej mi porady. Odpowiedz szybka, napisana prostym , zrozumiałym językiem, wyczerpująca temat. 
Czarek
Na moje zapytanie , otrzymałam bardzo szybką wyczerpującą odpowiedź , zrozumiałym językiem (nie prawniczym) napisaną . Korzystała z ePorady24 moja znajoma , która była bardzo zadowolona z szybkiej i solidnej usługi . Dlatego ja również zwróciłam się do nich o pomoc. Z czystym sumieniem POLECAM TĄ FIRMĘ .Zamykam swoją opinie w krótkich słowach, SZYBKO , SOLIDNIE , PROFESJONALNIE I NIE DROGO!!!
Grażyna
Serdeczne dzieki za porade
Grzegorz
Nie wypowiadam się na forach internetowych i nie wystawiam opinii- jednak tym razem poczułam, że muszę napisać o Państwa portalu, ponieważ jest wspaniały. Jestem zachwycona. Rzadko zdarzają się mi problemy natury prawnej, więc nie mam kontaktu z prawnikami. Ten portal okazał się najlepszym dla mnie rozwiązaniem, gdy nastąpiło takie zdarzenie. Przystępna cena, natychmiastowe odpowiedzi i to bardzo wyczerpujące. Zostałam poprowadzona znakomicie, aby rozwiązać swój problem. Gratulacje dla założycieli, dla świetnych prawników. Już poleciłam swoim znajomym i polecam wszystkim. 
Małgorzata
Udzielona odpowiedź w pełni mnie satysfakcjonuje. Z całą pewnością będę korzystać z eporady24, jeżeli oczywiście zajdzie taka potrzeba.
Dorota, nauczyciel, 52 lata
Odpowiedzi na zadane problemy są naprawdę fachowe ale co cenię najbardziej to że są rzetelne.
Adam
Jestem zadowolony, szybka ,rzetelna odpowiedź, profesjonalna.
Andrzej
Bardzo fachowa i zrozumiała odpowiedz od prawnika
Hubert
Szybka i rzeczowa odpowiedź, w której odniesiono się do każdego mojego pytania. Jestem bardzo zadowolony i cieszę, że jest taki serwis. To o wiele wygodniejsze rozwiązanie niż próba szukania i umawiania się z prawnikiem face-to-face.
Marcin
Wyczerpujące wyjaśnienia.
Jarosław, 55 lat, nauczyciel
Wszystko super
Ihor, 24 lata, przedsiębiorca
Drugi raz skorzystałam z porady prawnej ePorady24. W obu przypadkach porady udzielił mi p. Marcin Sądej. Sprawy bardzo dokładnie omówił, a na zakończenie wypunktował kolejne etapy postępowania. To co wydawało mi się dość zawikłane po przeglądaniu darmowych portali internetowych z poradami prawnymi, nagle stało się jasne i proste. 
Małgorzata, licencjonowany zarządca nieruchomości, 71 lat

Grażyna, 58 lat, nauczyciel
Dla mnie wszystko jest super
IRENA, 65 lat, technik - ekonomista,obecnie na emeryturze
Szybka i terminowa obsługa. Jestem zadowolona z wykonania usługi. Dziękuję bardzo za pomoc.
Grażyna
Porada jaką otrzymałam jest wnikliwa i satysfakcjonująca. W wątpliwej sytuacji na pewno będę korzystała z Państwa usług
Joanna, księgowa, 58 lat

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy uregulowanej w przepisach ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647), ma charakter postępowania administracyjnego, którego zasady określa ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (K.p.a.).

W postępowaniu administracyjnym ustalenie stron następuje na podstawie kryteriów określonych w art. 28 K.p.a., przy czym pojęcie strony, jakim posługuje się powołany przepis, może być wyprowadzone tylko z przepisów prawa materialnego, które stanowią podstawę ustalenia uprawnienia lub obowiązku.

Zgodnie z art. 28 K.p.a. stroną (postępowania administracyjnego) jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Taka definicja strony, mająca charakter otwarty i zależny od okoliczności faktycznych i prawnych danej sprawy, wywodzi się z kolei z poprzedniej regulacji procedury administracyjnej, tj. rozporządzenia prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu administracyjnem (Dz. U. z 1928 r. Nr 36, poz. 341). Można zatem uznać, że ma ona charakter ugruntowanej zasady ustrojowej kształtującej postępowanie administracyjne w Polsce.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Przepis art. 59 ust. 1 ustawy stanowiący, że zmiana zagospodarowania terenu, w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (...) wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy.

Na gruncie przepisu art. 59 ustawy ukształtowane jest bogate orzecznictwo sądów administracyjnych wskazujące, jakie są przesłanki określenia katalogu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy. W wyroku z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie II OSK 2331/10 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził: „w orzecznictwie NSA wielokrotnie (...) wyjaśniono, że stronami postępowania w sprawach o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu z zasady są właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości, której dotyczy postępowanie, natomiast właściciele i wieczyści użytkownicy działek sąsiadujących z tą nieruchomością, w tym nawet położonych w pewnej od niej odległości, mogą być stroną wówczas, gdy wykażą istnienie swego interesu prawnego opartego na konkretnej normie prawa materialnego. Wiąże się z tym przyszłe oddziaływanie planowanej inwestycji na uzasadniony prawnie interes lub obowiązek właściciela lub wieczystego użytkownika takiej nieruchomości” (w: LEX nr 1138144). Prezentowany pogląd stanowi kontynuację ugruntowanej linii orzeczniczej, zgodnie z którą krąg stron w sprawie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy stanowi nie tylko inwestor, lecz także właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości położonych w obszarze oddziaływania inwestycji, o ile będą w stanie wykazać swój interes prawny w postępowaniu (tak: Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie II OSK 1825/09, w: LEX nr 746818). Na wymóg określenia zakresu oddziaływania planowanej inwestycji jako podstawy ustalenia kręgu stron postępowania powołuje się ten sam sąd w wyroku z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie II OSK 917/09 (w: LEX nr 597957).

Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym w wyroku NSA z 26 września 2013 r. sygn. akt II OSK 1017/12, kwestia przymiotu strony winna być ustalana przez organ administracyjny na każdym etapie postępowania, a więc tego rodzaju ustalenia należy dokonać także po złożeniu wniosku o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji ustalającej warunki zabudowy. W powołanym orzeczeniu NSA wskazał, że w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o warunkach zabudowy kluczowe są wyniki przeprowadzonej analizy urbanistycznej i to właśnie ta analiza powinna stanowić podstawę do oceny, czy danemu podmiotowi przysługuje status strony. Powszechnie zaś przyjmuje się, że aby konkretna osoba została uznana za stronę postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy, należy stwierdzić, czy osoba ta ma interes prawny, aby uczestniczyć w takim postępowaniu.

Pojęcie „interes prawny” oznacza interes oparty na prawie materialnym lub chroniony przez to prawo. Musi więc zaistnieć taka sytuacja, że przepis prawa materialnego przesądza o legitymacji procesowej strony, gdyż mieć interes prawny w postępowaniu administracyjnym, to ustalić przepis prawa powszechnie obowiązującego, na podstawie którego można skutecznie żądać czynności organu z zamiarem zaspokojenia jakieś potrzeby, albo żądać zaniechania lub ograniczenia czynności organu sprzecznych z potrzebami tej osoby (por. wyrok NSA w Warszawie z dnia 22 lutego 1984 r., sygn. akt I SA 1748/83, Lex Polonica nr 332569). Niewątpliwie przepisy prawa materialnego wskazują, że w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy krąg stron winien być określony z uwzględnieniem zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji. W każdej sprawie tego rodzaju organ, wydając decyzję i ustalając krąg osób, które mają interes prawny w sprawie, musi badać zasięg oddziaływania planowanej inwestycji oraz jego charakter. Wykazanie przez stronę interesu prawnego w tym postępowaniu będzie równoznaczne z wykazaniem wpływu zamierzonej inwestycji na możliwość korzystania z nieruchomości. Stroną tego postępowania może być zatem właściciel działki sąsiedniej, niekoniecznie bezpośrednio sąsiadującej z inwestycją, ale tylko pod warunkiem, że wykaże swój interes prawny.

W myśl postanowień art. 52 ust. 2 i art. 64 ust. 1 ustawy – wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo o ustalenie warunków zabudowy powinien m.in. zawierać określenie granic terenu inwestycji i granic obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku na kopii mapy katastralnej przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego.

Organ właściwy do rozpoznania wniosku ma obowiązek zweryfikowania faktycznego zakresu oddziaływania inwestycji (granic obszaru oddziaływania wskazanych przez inwestora we wniosku) w oparciu o materiał dowodowy i na tej podstawie dopiero ustalenia kręgu osób, których prawa do korzystania z nieruchomości są naruszone.

O granicach obszaru oddziaływania będą decydować indywidualne cechy obiektu budowlanego, jego przeznaczenie i sposób zagospodarowania terenu, przy czym w procesie zmierzającym do jego wyznaczenia chodzi o wykazanie możliwości spowodowania szkodliwego oddziaływania inwestycji na teren otaczający działkę inwestora w związku z zamierzeniem budowlanym.

Odnosząc to do zadanego pytania – tak, organ administracyjny miał prawo uznać sąsiada za stronę. Przysługuje mu prawo odwołania się od decyzji. Nie znam treści decyzji ani charakteru inwestycji, ani analizowanego obszaru branego pod uwagę przy wydawaniu decyzji, trudno więc mi wskazać, jakie argumenty będzie miał sąsiad, aby faktycznie zaskarżyć czy uchylić decyzję. Ale jako strona postępowania ma prawo do zaskarżenia decyzji do organu wyższego stopnia. Może to zrobić, ale nie musi.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Ważność warunków zabudowy

Posiadam prawomocne warunki zabudowy na budowę 3 budynków jednorodzinnych na jednej działce. Plan miejscowy jest w trakcie opracowywania. Zamierzam obecnie wystąpić o pozwolenie na budowę jednego budynku, jako I etapu budowy. Czy jeśli będę w posiadaniu prawomocnego pozwolenia na budowę I etapu zamierzenia (1 budynku), warunki zabudowy na całość zamierzenia zachowają swoją ważność, mimo uchwalenia w międzyczasie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Zgłoszenie robót budowlanych

Chciałabym dokonać zgłoszenia robót budowlanych polegających na utwardzeniu powierzchni gruntu na działce budowlanej (kruszywo). Nie wiem, na jakiej podstawie tego dokonać po zmianie ustawy.

Jak zalegalizować domek holenderski?

Od 8 lat mam na działce budowlanej postawiony domek holenderski oraz barakowóz. Jak mam zalegalizować ten stan rzeczy w świetle przepisów prawa budowlanego? Obiekty te służą do celów rekreacyjnych od maja do października, mają podłączone media.

Zawieszone postępowanie o pozwolenie na budowę a nowy plan zagospodarowania

Inwestor złożył wniosek o wydanie pozwolenia na budowę budynków wielorodzinnych o wysokości do 12 m. Urząd dopatrzył się błędów w dokumentacji i zlecił poprawę, w efekcie inwestor zawnioskował o zawieszenie tego postępowania, na co urząd się zgodził. Na tym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który jednak ma ulec zmianie – właśnie został wyłożony projekt nowego planu, do którego można składać uwagi. Nowy plan, jeśli zostanie uchwalony, przewiduje na tym terenie zabudowę jednorodzinną do 10 m wysokości. Czy wobec tego inwestora będą obowiązywały przepisy starego planu – obowiązującego w dniu złożenia wniosku, czy zobowiązany będzie dostosować projekt do nowego MPZP?

Brak zgody sąsiada na wylęgarnię piskląt

Staram się o zezwolenie na budowę hali 20 m x 40 m pod wylęgarnię piskląt. Projekt zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego gminy, nachylenie dachu, odległości zachowane, nie wymagano zrobienia oddziaływania na środowisko (2DJP), jak również nie obowiązuje mnie Natura2000. Problem tkwi w tym, że proszą o zgodę sąsiadów ( z jednej strony nie ma właściciela, a rodzina mieszka w Niemczech, z drugiej problem, gdyż sąsiad jest po prostu nieżyczliwy). Mam mało czasu. Czy muszę mieć zgodę sąsiadów na wylęgarnię piskląt w sąsiedztwie lub jak najszybciej w inny sposób rozwiązać mój problem?

Pobudowanie domu na działce blisko lasu

Mam działkę, która w ok. 70% znajduje się na terenie określonym w studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania dla gminy (miejscowy plan zagospodarowania nie istnieje) jako przeznaczony pod budownictwo jednorodzinne, a w 30% na terenie oznaczonym jako las (gdzie zgodnie ze studium nie można budować). Chcę tam postawić dom, ale żeby można go sensownie wpisać w działkę, spełniając inne wymogi (odległość od sąsiada, drogi itp.), jego narożnik wypada ok. 2 m od granicy terenu lasu (nie ma tam drzew, ale na mapie to już las). Czy jest szansa na pobudowanie domu tak blisko lasu, ale jednocześnie pozostając na terenie przeznaczonym pod budowę i bez konieczności wycinki drzew?

Odmowa zmiany odległości linii zabudowy od strony drogi publicznej

W warunkach zabudowy otrzymałem obowiązującą linię zabudowy od drogi powiatowej (w terenie zabudowanym) dla budynku frontowego w odległości 12 m. Złożyłem wniosek o zmianę tej odległości na 8 m. Decyzja jest odmowna. W przedmiotowym postępowaniu występują dodatkowe strony – sąsiedzi po obydwu stronach mojej nieruchomości, których zgoda jest niezbędna do wydania pozytywnej decyzji zmieniającej. Sąsiedzi nie wyrazili zgody, chociaż nie narusza to ich interesów. Dowiedziałem się, że mogę wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie warunków zabudowy z określeniem odległości linii zabudowy od drogi. Sądzę, że tryb odwoławczy trwałby długo i nie jestem pewny, czy byłby dla mnie korzystny, dlatego postanowiłem po raz drugi wystąpić o wydanie warunków zabudowy. Czy taka droga przyniesie mi oczekiwany rezultat? Czy mam szansę na odwołanie się od negatywnej dla mnie decyzji?Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »