Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy remont strychu - poddasza trzeba zgłosić do starostwa?

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2021-12-23 • Aktualizacja: 2022-05-24

Zgłosiłam do starostwa zamiar wykonania prac naprawczych na nieużytkowanym strychu - poddaszu w budynku dwurodzinnym. Zakres prac to wzmocnienie istniejącej podłogi poprzez obicie jej płytami OSB, wymiana starych okien na nowe i wstawienie brakujących (obecnie są zabite deskami) oraz rozprowadzenie dystrybucji gorącego powietrza. Z sąsiadem mam spisaną umowę o wyłącznym korzystaniu przeze mnie z tego strychu - poddasza. Podpisał mi również zgodę na przeprowadzenie prac remontowych na strychu. Czy to wystarczy, aby urząd nie robił mi problemów?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy remont strychu - poddasza trzeba zgłosić do starostwa?

Bieżąca konserwacja, remont, przebudowa

Z opisu planowanych prac wynika, że dokonuje Pani remontu, a nie przebudowy wspomnianego strychu. Przebudowa bowiem to już wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego. A zatem postawienie ściany czy wykonanie dodatkowego okna albo też jego przesunięcie może być zakwalifikowane do przebudowy, a nie remontu.

Co do remontu, to zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – remont istniejących obiektów i urządzeń budowlanych (za wyjątkiem tych, które zostały wpisane do rejestru zabytków) nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Rzecz w tym, że w języku potocznym słowo „remont” ma szerszy zakres niż w prawie. To, co niektórzy uznają za remont, może według prawa być już przebudową, rozbudową lub nadbudową, które to wymagają pozwolenia na budowę za wyjątkiem ściśle określonych przypadków. W rzeczywistości osoba przygotowująca się do szeroko pojętego remontu ma, w zależności od zakresu prac, trzy możliwości: albo musi ubiegać się o pozwolenie na budowę, albo wystarczy zgłosić planowany remont do starosty, albo też można wykonać prace stanowiące tzw. „bieżącą konserwację” bez żadnego pozwolenia czy zgłoszenia. Na gruncie prawa budowlanego terminem „remont” określa się wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Tak określony remont wystarczy zgłosić staroście (lub prezydentowi miasta na prawach powiatu). Zgłoszenie powinno określać rodzaj, zakres i sposób wykonywania remontu oraz termin jego rozpoczęcia.

Zobacz też: Remont a pozwolenie na budowę

21 dni na sprzeciw starostwa

Zgodnie z przepisami, jeśli urząd nie zgłosi sprzeciwu w ciągu 21 dni, to można rozpocząć prace. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania pisma w placówce pocztowej. Natomiast jeśli okaże się, że planowe prace stanowią przebudowę, wówczas urząd poinformuje o konieczności uzyskania pozwolenia na budowę oraz zażąda czterech egzemplarzy projektu budowlanego wraz z innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi.

Jeżeli wniosek zgłosiła Pani prawidłowo, to nie widzę podstaw do sprzeciwu. Nadmienię tylko, że wymiana okien czy też ich wstawienie w istniejące otwory okienne albo obicie podłogi mają charakter bieżącej konserwacji, która nie wiąże się z ingerencją w obiekt budowlany. Roboty tego typu w ogóle nie podlegają regulacji Prawa budowlanego. Prace takie nie wymagają więc zgłoszenia.

Przeczytaj też: Przebudowa schodów zewnętrznych pozwolenie czy zgłoszenie

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »