Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mogę domagać się sprzedaży pasa działki wzdłuż moich zabudowań?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-05-29 • Aktualizacja: 2021-07-08

W latach 60. wybudowałam na granicy działki za zgodą sąsiada dom. Działka przylegająca do domu to tzw. pole użytkowe. Po śmierci właściciela działka przez ok. 10 lat leżała odłogiem. Od momentu wybudowania miałam swobodny dostęp do nieruchomości. Obecnie następcy sąsiada zawarli umowę przedwstępną o sprzedaży działki. Czy mogę domagać się sprzedaży pasa działki na szerokości ok. 3 m i długości 100 m w celu zapewnienia mi swobodnego dostępu do nieruchomości? Wiem, że sąsiad jest konfliktowy i jakiekolwiek prace związane z np. remontem, ocieplenie będą utrudnione.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy mogę domagać się sprzedaży pasa działki wzdłuż moich zabudowań?

Czym jest służebność gruntowa?

Nie ma Pani prawa domagać się wykupu części działki ani prawa pierwokupu, ani jakiegokolwiek roszczenia w stosunku do sąsiadów.

Służebność gruntowa może być ustanowiona tylko wtedy, gdy przyczynia się do zwiększenia użyteczności gospodarczej nieruchomości władnącej, chociażby w części. Zgodnie z art. 50 Kodeksu cywilnego (K.c.) służebność gruntowa jest prawem związanym z nieruchomością, stanowiąc jej część składową.

Konsekwentnie posiadacz nieruchomości władnącej jest uprawniony do posiadania związanych z nią służebności i odpowiednio nieruchomości służebnej w zakresie ograniczonym do jej rodzaju i treści (art. 352 K.c.). Jak powszechnie przyjmuje się w orzecznictwie i piśmiennictwie, ustawa nie ogranicza rodzaju możliwych służebności gruntowych. Decydują o tym indywidualne okoliczności, w tym potrzeby korzystania z jednej nieruchomości kosztem drugiej, mające na celu zwiększenie użyteczności nieruchomości władnącej w całości lub w części. Służebność gruntowa czynna czyni zadość pewnym potrzebom nieruchomości o charakterze trwałym. Ich rodzaj i zakres wyznacza także układ stosunków społeczno-gospodarczych oraz postęp cywilizacji i techniki, powodujących że zakres obciążeń nieruchomości stale się poszerza.

Może uzasadniać ustanowienie służebności gruntowej o ściśle oznaczonym zakresie potrzeba wykonania izolacji i ocieplenia ściany zewnętrznej budynku posadowionego na nieruchomości władnącej, połączona z pozostawieniem na elewacji ich warstw, umiejscowionych – w następstwie konieczności przekroczenia granicy – już na terenie nieruchomości sąsiedniej. Naniesienia takie będą skutkowały koniecznością korzystania w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej przez właściciela nieruchomości władnącej. Istota i funkcja służebności gruntowej przesądza o tym, że korzystanie takie może mieć charakter cząstkowy, jednak zawsze musi być ściśle określone.

Jak widać – gdyby np. ocieplenie ściany miało przekroczyć granicę, dopiero wówczas może Pani żądać ustanowienia służebności.

Jeśli posiada Pani dostęp do drogi publicznej – nie ma podstaw do ustanowienia służebności drogi, a fakt, iż sąsiad chce ogrodzić swoją działkę, także nie daje Pan podstawy do żądania ustanowienia służebności w celu dostępu do własnych zabudowań na wypadek remontu. W niektórych sytuacjach sądy zgadzają się na ustanowienie służebności – ale w tym wypadku nie wiem, czy będzie to zasadne.

Przepisy przewidują możliwość wejścia na działkę sąsiada w celu wykonania remontów, ocieplenia czy innych prac przy swoim budynku.

Zgodnie z art. 47 ustawy decyzja rozstrzygająca o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości wydawana jest wówczas, gdy do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych niezbędne jest wejście na sąsiedni teren w celu wykonania robót na własnej nieruchomości. Inwestycja nie jest realizowana na działce sąsiedniej a jedynie do jej wykonania niezbędne jest chwilowe korzystanie z tej działki (vide: uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 lipca 2002 r., sygn. akt II SA/Ka 1577/00, pub. http://orzeczenia.nsa.gov.pl).).

Podstawowymi przesłankami wydania decyzji w trybie art. 47 ust. 2 ustawy jest zatem:

  1. stwierdzenie, że do wykonania robót niezbędne jest wejście na teren sąsiedniej nieruchomości (tzw. przesłanka niezbędności), oraz
  2. brak zgody jej właściciela w tym przedmiocie (por. Prawo budowlane – Komentarz pod redakcją Z. Niewiadomskiego, Warszawa 2009, s. 493–496).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – klikając w link »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »