Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak wybudować tymczasowy budynek mieszkalny?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

W jaki sposób mogę wybudować legalnie tymczasowy budynek mieszkalny o powierzchni około 50 m2 na własnej działce budowlanej? Na dzień dzisiejszy nie mam zgody energetyki na wybudowanie normalnego domu, ponieważ przez teren działki biegnie linia średniego napięcia, która nie wiadomo kiedy będzie przesunięta.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak wybudować tymczasowy budynek mieszkalny?

Odległość linii napowietrznych od domku tymczasowego

Co prawda na budynek tymczasowy nie musi Pan mieć zezwolenia, ale i tak PINB może sprawdzić zgodność inwestycji z przepisami.

Pojęcie tymczasowego obiektu budowlanego zostało zdefiniowane w art. 3 pkt 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) – zwanej dalej Pb. Zgodnie z tą definicją przez tymczasowy obiekt budowlany należy rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Ze względu na to, iż tymczasowy obiekt budowlany jest obiektem budowlanym w rozumieniu art. 3 pkt 1 Pb, to w zakresie budowy i projektowania tego rodzaju obiektu znajdzie tu zastosowanie art. 5 ust. 1 Pb, zgodnie z którym obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Do przepisów techniczno-budowlanych, o których stanowi art. 5 ust. 1 Pb, zaliczyć należy warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie, oraz warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych.

Tak samo jak odległości od linii wysokiego czy średniego napięcia.

W poziomie od budynków odległość linii napowietrznych powinny wynosić: przy napięciu znamionowym do 1 kV – 6,00 m; 15 kV – 7,10 m; 30 kV – 7,20 m; 110 kV – 7,74 m; 220 kV – 8,47 m; 400 kV – 9,67 m. Odległość przewodów od powierzchni ziemi powinna wynosić: przy napięciu znamionowym do 1 kV – 5,00 m; 15 kV – 5,10 m; 30 kV – 5,20 m; 110 kV – 5,74 m; 220 kV 6,47 m; 400 kV – 7,67 m.

Czy budynek zwykły, czy tymczasowy – wymaga zachowania odległości od linii.

Kolejną kwestią jest plan zagospodarowania – jeśli istnieje, to także w dużej mierze implikuje możliwość inwestycji na działce.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie »