Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Budowa magazynu w pobliżu zabytkowego kościoła

Paulina Olejniczak-Suchodolska • Opublikowane: 2021-02-15 • Aktualizacja: 2022-05-12

Przedsiębiorca mający działkę w pobliżu zabytkowego kościoła (działki kościoła i przedsiębiorcy oddziela parking kościelny, ok. 50 m szerokości) chce wybudować magazyn o wysokości 7 m, długości 15 m. Taka wysokość zaburzy otoczenie zabytku. Czy są jakieś podstawy prawne, aby zablokować tę inwestycję lub obniżyć wysokość budynku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Budowa magazynu w pobliżu zabytkowego kościoła

Wskazuję, że niniejsza opinia prawna zawiera analizę sytuacji oraz wskazanie odpowiedzi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 282 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), orzecznictwo sądów polskich i poglądy doktryny.

Sprawdzenie planu zagospodarowania terenu wokół zabytkowego kościoła

W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy planowana inwestycja jest w ogóle możliwa według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także należy ustalić, czy zabytkiem jest tylko kościół, czy mamy do czynienia z tzw. układem urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków. W tym drugim przypadku będzie zdecydowanie łatwiej wpłynąć na okoliczną budowę, gdyż będzie podlegała nadzorowi konserwatora zabytków. Jeśli jednak nieruchomość, na której ma powstać magazyn nie należy do układu urbanistycznego, wpływ na jej zabudowę może nastąpić tylko na zasadach ogólnych właściwych dla „zwykłego” procesu budowlanego. Właściciel sąsiedniej działki może zostać uznany za stronę postępowania w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę. Należy mieć na uwadze, że nie każdy sąsiad będzie uznany automatycznie za stronę takiego postępowania. Będzie nim właściciel nieruchomości znajdującej się w obszarze oddziaływania planowanego obiektu, czyli tylko taki podmiot, na którego nieruchomość może wpływać planowana budowa. Według definicji ustawowej obszarem oddziaływania obiektu jest teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu. W takim przypadku ma prawo składać wnioski, pisma i ekspertyzy w toku całego postępowania.

Zobacz też: Jak sprawdzić czy budynek jest wpisany do ewidencji zabytków

Zbadanie projektu budowy magazynu

Najlepiej jednak jest zrobić to jeszcze przed wydaniem decyzji, gdyż organ administracji ma obowiązek zbadania, czy przedłożony projekt jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wymaganiami ochrony środowiska, przepisami techniczno-budowalnymi oraz oczywiście przepisami związanymi z ochroną zabytków.

Zaskarżenie decyzji o pozwoleniu na budowę magazynu

Strona postępowania może także zaskarżyć wydaną decyzję o pozwoleniu na budowę. Podejmując takie działania, strona może wpłynąć np. na modyfikację rozwiązań projektowych czy znacząco wydłużyć postępowanie. Jeśli właściciel sąsiedniej nieruchomości nie zostanie z urzędu uznany za stronę, to i tak może składać ww. pisma do organu administracji budowlanej, z tym że oprócz argumentów dotyczących planowanej inwestycji powinien także przytoczyć argumenty przemawiające za tym, że ma interes prawny w udziale w tej sprawie i tym samym jest jej stroną. Należy jednak wskazać, że jeżeli planowana inwestycja spełnia wszystkie wymogi prawa i jest zgodna z przepisami – nie ma prawnej możliwości jej zablokowania.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

porady prawne odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »