Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Badanie przewodów kominowych w obiekcie

Filip Syrkiewicz • Opublikowane: 2018-08-31

Czy jeżeli badanie przewodów kominowych w obiekcie odbyło się np. w dniu 1.07.2017 r. to kolejne powinno odbyć się do dnia 1.07.2018 r., czy wystarczy, że odbędzie się w 2018 r., obojętnie w którym miesiącu nawet po 1.07.2018 r.? Mam rozbieżną interpretację art. 62 ust. 1 Prawa budowlanego i proszę o pomoc w tym zakresie.

Filip Syrkiewicz

»Wybrane opinie klientów

Na moje pytanie odpowiadała pani mec. Katarzyna Bereda. Z jej pomocą sama napisałam zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Jaki będzie skutek - nie wiem ale wyjaśniała moje wątpliwości w sposób klarowny i robiła to szybko. Zdarzyło się, że pytanie zadałam o godzinie 22.00 a odpowiedź miałam już po dwóch godzinach tego samego dnia czyli o północy! Trochę dłużył mi się czas do otrzymania pierwszej porady. rozumiem jednak, że wynikało to z konieczności zapoznania się z materiałem.
Dorota, plastyk, 57 lat
Wypowiedź wyczerpała moje pytania. Dziękuję
Miłosz
Błyskawiczna odpowiedź !! Bardzo rzeczowa. Dziękuję !!
Robert
Porada wyczerpująca, optymistyczna, choć wymaga odpowiedzi na pytanie dodatkowe (które właśnie wysłałem), gdyż wygląda że druga strona sporu zupełnie inaczej interpretuje sytuację.
Paweł, przedsiębiorca, 56 lat
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Miałam takie samo stanowisko jak przedstawione przez Państwa, jednak zrodził się spór i zdania były podzielone. Teraz wszystko jest jasne :) 
Beata, księgowa

Zakres obowiązku przeprowadzania obowiązkowych okresowych kontroli stanu technicznego budynków oraz obiektów infrastruktury towarzyszącej określa wyczerpująco art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.), zgodnie z którym właściciel lub zarządca budynku zobligowany jest do poddania kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego co najmniej raz do roku.

Ponieważ na gruncie ww. przepisów ustawodawca nie wprowadził odrębnej definicji „roku” pojęcie to należy interpretować zgodnie z jego semantycznym znaczeniem.

Odmiennego zakresu normatywnego tego pojęcia nie wprowadza również Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz. 836 z późn. zm.).

Zgodnie z § 4 ust. 2 ww. rozporządzenia zakres obowiązku przeprowadzania kontroli okresowych zawężony został do okresu wiosennego (bez precyzyjnej definicji sezonu). Taka konstrukcja normatywna przemawia zatem za intencją prawodawcy w związaniu obowiązku poddania obiektu kontroli z określoną porą roku kalendarzowego. Brzmienie § 4 ust. 2 rozporządzenia interpretowane jest jako rekomendacja – zalecenie adresowane do właściciela lub zarządcy budynku zobligowanego do przeprowadzania kontroli okresowych.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Z tych względów, przez „rok” w rozumieniu art. 62 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane rozumieć należy rok kalendarzowy.

Interpretacja ta znajduje również aprobatę w praktyce orzeczniczej organów nadzoru budowlanego. Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB) obowiązek przeprowadzania kontroli okresowej na zasadzie art. 62 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane uznany zostanie za spełniony, jeżeli właściciel lub zarządca podejmie stosowne czynności w dowolnym dniu roku kalendarzowego, przy czym pomiędzy kolejnymi kontrolami nie musi być zachowany odstęp 365 dni.

Hipotetycznie, dopełnienie tego obowiązku może zatem polegać na przeprowadzeniu kontroli w ostatnim dniu roku kalendarzowego, także gdy w ubiegłym roku czynności przeprowadzone zostały choćby w pierwszym jego dniu.

Oczywiście, ze względów pragmatycznych, mając na uwadze uwarunkowania eksploatacyjne związane z upływem czasu – mimo prawnej dopuszczalności takiego rozwiązania – nie jest zalecane przeprowadzanie kontroli w krótkich odstępach czasu (np. w grudniu roku poprzedniego i styczniu roku następnego) lub odstępach znacznie wydłużonych (styczeń roku ubiegłego i grudzień roku następnego).

Konsekwencją zróżnicowanej praktyki właścicieli i zarządców w tym zakresie jest dyspozycja zawarta w § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych […], rekomendująca realizację okresowych czynności kontrolnych wiosną, a więc po okresie wzmożonego zużycia budynku lub urządzeń infrastruktury technicznej.

Podsumowując, obowiązek, o którym mowa w art. 62 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane zostanie spełniony, jeżeli kontrola okresowa przeprowadzona zostanie raz w roku kalendarzowym, przy czym bez znaczenia pozostaje rozpiętość czasu pomiędzy kolejno następującymi po sobie kontrolami.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.

Podobne materiały

Czy pracownik PINB jest funkcjonariuszem publicznym?

Czy pracownik w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego zatrudniony na stanowisku starszego specjalisty jest funkcjonariuszem publicznym według...

Zalewanie posesji przez wody opadowe - co zrobić?

Dwa lata temu kupiłam dom wraz z udziałem w drodze. Oglądając go kilkakrotnie przed zakupem, niczego niepokojącego nie zauważyłam. Wszystko było...

Negatywne skutki wpisania domu do gminnej ewidencji zabytków

Posiadam dom drewniany, który jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Próbowałem go sprzedać. Znalazłem klienta, który chciał dobrze zapłacić, jednak...

Wjazd na działkę i blaszak na działce sąsiada

Mam pytanie dotyczące sąsiada. Jaki duży wjazd na działkę może zrobić? Jego działka graniczy z drogą gminną (4 m). Jak daleko od krawędzi drogi...

Anulowanie upoważnienia do prowadzenia budowy

Moi rodzice mają upoważnienie do prowadzenia budowy w Polsce, ja mieszkam za granicą. Nie informują mnie, co kupują i co robią na budowie,...

Udostępnianie wypisów z rejestru gruntów

Czy prawo powszechne zakazuje udostępniać uproszczonych wypisów z rejestru gruntów w postaci elektronicznej według stawek lp. 13 tabela nr 11 ustawy...

Zakup działki, na której jest staw

Chcę kupić działkę, na której jest staw. W planie zagospodarowania jest to teren przeznaczony pod budownictwo jednorodzinne. Problem w tym, że stawu...

Sklep w pasie drogowym - problem z parkingiem dla klientów

Wraz z mężem prowadzimy sklepik osiedlowy w pasie drogowym drogi powiatowej. Od kilku lat występujemy z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »