Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Adaptacji strychu we wspólnocie - jak przekształcić powstałe lokale w mieszkalne?

• Autor: Katarzyna Nosal

Jako wspólnota mieszkaniowa przebudowaliśmy strych. W wyniku prac remontowo-budowlanych uzyskaliśmy trzy dodatkowe lokale mieszkalne. Jaki jest tryb postępowania, aby przekształcić lokal niemieszkalny w mieszkalny? Przy przebudowie metraż się zmienił, a więc zmienią się udziały właścicieli wspólnoty mieszkaniowej. Czy bez notarialnego przekształcenia w aktach własności można zmienić przeznaczenie lokalu – przynajmniej na etapie zamieszkania przez ludzi oraz możliwości ich zameldowania?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Adaptacji strychu we wspólnocie - jak przekształcić powstałe lokale w mieszkalne?

Zaświadczenie o samodzielności lokalu wydawane przez starostę

Zakładam, że cały remont odbył się już po uzyskaniu odpowiednich zgód i dokonaniu odpowiednich zgłoszeń. W tej sytuacji, by lokale uzyskały status mieszkalnych, należy dokonać zgłoszenia w starostwie i uzyskać zaświadczenie o samodzielności lokalu.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o własności lokali, która znajdzie tu zastosowanie, samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne. Spełnienie wymagań stwierdza starosta w formie zaświadczenia.

Do wniosku należy dołączyć dokumentację techniczną, inwentaryzacyjną. Dokumentacja ta będzie przedstawiała stan techniczny nieruchomości, rzuty poszczególnych kondygnacji budynku z zaznaczonym lokalem i pomieszczeniami przynależnymi. Jeśli pomieszczenia przynależne usytuowane są poza budynkiem głównym, na terenie nieruchomości gruntowej, lub w innym budynku, konieczny będzie również wyrys z mapy ewidencji gruntów i budynków. Dokumentacja musi być sporządzona przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. Kwestię, jak sprawa dodatkowej dokumentacji wygląda w poszczególnych starostwach, należy sprawdzić na stronie internetowej starostwa.

Mieszkania powstałe na części wspólnej nieruchomości wspólnoty mieszkaniowej

Właściwie po uzyskaniu takiego zaświadczenia można zacząć użytkować lokal jako lokal mieszkalny. Należy jednak pamiętać, że bez wyodrębnienia takie lokale nadal formalnie stanowić będą własność wspólną członków wspólnoty, będą częścią wspólną. O losie tych lokali będą musieli decydować wszyscy członkowie wspólnoty, zyski z mieszkań będą zyskami wspólnoty, członkowie wspólnoty będą musieli ponosić także koszty utrzymania tych lokali.

Opcja użytkowania takich lokali przez dotychczasowego właściciela istnieje, kiedy od początku w nieruchomości istniały samodzielne lokale, ale nie wyodrębniono ich własności. Wówczas właścicielem takich wcześniej istniejących lokali jest właściciel dotychczasowy nieruchomości. Tutaj jednak mamy do czynienia z wytworzeniem lokali na części wspólnej nieruchomości.

Wyodrębnienie własności lokali mieszkalnych w akcie notarialnym

W mojej ocenie nie ma przeszkód, aby te mieszkania funkcjonowały jako samodzielne lokale, ale nie będzie to korzystne dla wszystkich. Ponadto nie uda się dokonać wpisu tych lokali do księgi wieczystej nieruchomości. Próbowałam znaleźć dla Pani jednoznaczną odpowiedź, potwierdzającą, że te lokale mogą sobie funkcjonować bez zmian w strukturze własnościowej, ale zarówno z przepisów, jak i z wszelkich praktyk wynika, że kolejnym etapem – po uzyskaniu przez lokal potwierdzenia o jego samodzielności – jest wyodrębnienie własności. Nawet jeśli właścicielem tych lokali miałaby być wspólnota, to aby lokale nie były częścią wspólną nieruchomości, muszą zostać formalnie wyodrębnione w akcie notarialnym. Innej ścieżki nie ma. Warto to zrobić jednorazowo. Proszę zauważyć, że jeśli wspólnota będzie chciała taki lokal sprzedać, to będzie musiała własność wyodrębnić, jeśli będzie robiła to sukcesywnie, to poniesie ogromne koszty i za każdym razem zmieni się własność udziałów w części wspólnej. Takie działanie w mojej ocenie nie jest zasadne, jest po prostu nieekonomiczne.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Katarzyna Nosal

O autorze: Katarzyna Nosal

Radca prawny od 2005 roku, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Udziela porad z prawa cywilnego, pracy oraz rodzinnego, a także z zakresu procedury cywilnej i administracyjnej. Ma wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa administracyjnego i samorządowego. Ukończyła również aplikację sądową. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie »