Artykuł 19 Prawo budowlane


Jeżeli potrzebujesz indywidualnej interpretacji Artykułu 19 Prawo budowlane, kliknij tutaj i opisz problem w formularzu na stronie. Przeanalizujemy sprawę i prześlemy niezobowiązującą wycenę.


Art. 19.

1. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może w decyzji o pozwoleniu na budowę nałożyć na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, atakże obowiązek zapewnienia nadzoru autorskiego, w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na środowisko.

2. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, wdrodze rozporządzenia, rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz listę obiektów budowlanych i kryteria

techniczne, jakimi powinien kierować się organ administracji architektoniczno- budowlanej podczas nakładania na inwestora obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wyroki i orzecznictwo powiązane z Artykułem 19 Prawo budowlane


II SA/Bd 820/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy

II OSK 2234/18 - Wyrok NSA

II GSK 1233/15 - Wyrok NSA

III SA/Wr 874/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu

II SA/Ke 650/09 - Wyrok WSA w Kielcach

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »